Hãng Tàu Container

Theo AXS-Alphaliner, các hãng tàu container trên thế giới có khoảng 4.700 tàu với tổng năng lực khoảng 13 triệu TEU, tính đến tháng 1 năm 2010.

Trong số đó, 100 hãng tàu hàng đầu (Top 100 operated fleets) có tổng số tàu đang sở hữu, thuê, và đóng mới là 4.400 tàu với sức chở gần 12,5 triệu TEU.

Như vậy 100 hãng này chiếm tới 96.1% năng lực đội tàu container toàn thế giới.

Thứ hạng và số liệu cụ thể được tóm tắt trong bảng dưới đây.

AXS Alphaliner - 100 hãng tàu hàng đầu
TT
Hãng tàu
Tổng số
TT
Hãng tàu
Tổng số
TEU
Tàu
TEU
Tàu
1
APM-Maersk
2,052,270
540
51
MACS
16,225
13
2
MSC
1,498,296
390
52
Meratus
16,175
39
3
CMA CGM Group
1,034,255
356
53
Dole Ocean Liner
15,668
29
4
Evergreen Line
557,444
150
54
Heung-A Shipping
14,811
19
5
APL
543,609
137
55
Westwood
13,828
7
6
Hapag-Lloyd
463,457
112
56
Nam Sung
13,273
21
7
COSCO Container L.
453,876
135
57
Simatech
13,261
10
8
CSCL
450,337
124
58
Delphis NV / Team Lines
12,711
14
9
Hanjin Shipping
434,852
98
59
United Feeder Services
12,597
15
10
NYK
409,137
107
60
Tanto Intim Line
12,424
31
11
CSAV Group
343,776
98
61
FESCO
12,372
17
12
K Line
342,299
90
62
Containerships OY
12,317
14
13
OOCL
340,439
73
63
OEL / Shreyas
12,135
12
14
MOL
339,673
90
64
Borchard Lines
11,303
14
15
Yang Ming Line
312,962
77
65
Log-In Logistica
10,306
8
16
Hamburg Süd Group
309,570
103
66
HubLine Bhd
9,567
18
17
Zim
305,538
94
67
Vinalines
9,530
15
18
Hyundai M.M.
274,529
53
68
Marfret
9,438
9
19
UASC
196,237
49
69
Mariana Express Lines
9,421
10
20
PIL (Pacific Int. Line)
193,965
110
70
Boluda Lines
9,090
11
21
MISC Berhad
125,101
39
71
Valfajre Eight Shg Co
8,803
12
22
Wan Hai Lines
125,060
66
72
Irish Continental Group
8,389
13
23
HDS Lines
96,325
31
73
Samskip
8,366
12
24
RCL (Regional Container L.)
53,435
39
74
NSCSA
8,100
4
25
Sea Consortium
53,205
46
75
Universal Africa Line
8,056
16
26
Grimaldi (Napoli)
50,988
46
76
Tarros
7,932
8
27
TS Lines
48,925
27
77
Great White Fleet
7,914
18
28
KMTC
37,349
32
78
Bien Dong Shg (Vinashin)
7,820
15
29
CCNI
36,712
16
79
SeaFreight
7,629
8
30
STX-Pan Ocean (Container)
34,706
26
80
Shanghai Jin Jiang
7,459
9
31
SITC
34,424
39
81
Tropical Shg
7,183
16
32
Horizon Lines
34,150
16
82
OPDR
6,522
10
33
Arkas Line / EMES
30,887
27
83
Eimskip
6,476
10
34
UniFeeder
30,814
38
84
DAL
6,353
2
35
Maruba + CLAN
30,146
13
85
Kambara Kisen
6,167
8
36
Matson
29,074
15
86
Conti Lines
6,165
6
37
Emirates Shipping Line
27,592
10
87
Caribbean Feeder Services
6,038
9
38
Seaboard Marine
27,477
33
88
Independent Container Line
5,910
4
39
S.C. India
27,468
10
89
Yanghai Shipping Co (YSC)
5,345
5
40
Schöller Group
27,436
18
90
Chun Kyung (CK Line)
5,302
11
41
Samudera
27,062
31
91
Johan Shg
5,263
12
42
Swire Shipping
26,635
25
92
Formosa Plastics
5,251
5
43
Sinotrans
24,139
28
93
Melfi C.L.
5,194
5
44
Nile Dutch Shg
24,042
17
94
Peel Ports (BG Freight)
5,181
9
45
Linea Messina
23,156
17
95
Qatar National Line
5,156
8
46
Sinokor
22,930
24
96
Dannebrog / Nordana
4,953
7
47
Turkon Line
20,635
16
97
Shanghai Hai Hua (Hasco)
4,766
7
48
Crowley Liner Services
19,624
23
98
IMTC
4,580
9
49
Grand China Logistics
18,916
15
99
UAFL
4,557
5
50
Temas Line
18,914
35
100
Marguisa
4,408
5

Nếu sắp xếp theo quốc gia, trong số 100 hãng tàu container hàng đầu này, 10 quốc gia đang khai thác đội tàu container lớn nhất theo thứ tự như sau:

TT
Hãng
TEU
Tàu
1
Đan Mạch 2,088,037
585
2
Thụy Sỹ 1,498,296
390
3
Nhật Bản 1,097,276
295
4
Đài Loan 1,044,391
320
5
Pháp 1,043,693
365
6
Trung Quốc 993,917
357
7
Hàn Quốc 843,097
289
8
Đức 829,563
258
9
Singapore 800,200
303
10
Chile 380,488
114

>> Xem chi tiết Các nước có hãng tàu lớn

Hãng tàu container Việt Nam

Ở Việt Nam, hình thức vận tải container bắt đầu phát triển từ đầu những năm 1990. Đến tháng 8 năm 2013, Việt Nam có trên dưới 10 hãng tàu container với tổng số trên 30 tàu tổng sức chở 20600 TEU. Một số chủ tàu có kinh nghiệm nhiều năm như Gemadept, Vinalines, Vinafco… Một số khác mới thành lập trong những năm gần đây (VSICO, Vinashin lines..), thậm chí một số hãng mới đưa tàu vào khai gia nhập trong tháng 8/2009 (Viet Sun và Viconship).

 1. Biển Đông
 2. Đông Đô
 3. Gemadept
 4. Nam Triệu
 5. Vinafco
 6. Vinalines
 7. Vinashin Lines
 8. Viet Sun
 9. VOSCO
 10. VSICO

Trong số 100 hãng tàu container hàng đầu theo bảng xếp hạng của AXS-Alphaliner trên đây, Việt Nam chỉ có hai hãng, với thứ hạng khá thấp: Vinalines (hạng 67), Biển Đông (hạng 78).
Với đội tàu container còn khá khiêm tốn, phần lớn chạy trên tuyến nội địa Hải Phòng – Sài Gòn. Một số công ty (Biển Đông, Gemadept, Vinalines…) chạy tuyến feeder sang các cảng trung chuyển trong khu vực (Singapore, Hồng Kông, Port Klang…). Vì vậy, thị trường hàng container xuất nhập khẩu còn bỏ ngỏ.

Đến đầu năm 2010, trên 40 hãng tàu quốc tế đã có mặt tại Việt Nam, đóng vai trò chủ yếu đối với việc vận chuyển hàng hóa container xuất nhập khẩu. Các hãng tàu container này hoạt động dưới ba hình thức chủ yếu: công ty Việt Nam làm đại lý, công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài.


Chuyển tới Đội tàu container
Chuyển về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.