Hãng tàu CMA CGM

Hãng tàu CMA CGM của Pháp đứng thứ 3 trên thế giới trong bảng xếp hạng của AXS Alphaliner, sau Maersk Line (Đan Mạch) và MSC (Thụy Sỹ).

Thành lập từ những năm 1950, sau hơn một thế kỷ rưỡi phát triển gồm cả quá trình sáp nhập, thôn tính và tư nhân hóa, đến nay CMA CGM đã trở thành một hãng tàu có quy mô toàn cầu. Hiện CMA CGM có đội tàu container hùng mạnh trên 350 tàu với tổng sức chở trên 1 triệu TEU.

Tập đoàn này có một loạt các công ty con chuyên môn hóa, cung cấp hàng loạt các dịch vụ vận tải container và liên quan đến vận tải biển. Các công ty con có tên tuổi như: Delmas, ANL, MacAndrews, OT Africa Line and Sudcargos Services.


Tại Việt Nam, CMA CGM đã thành lập công ty cổ phần CMA CGM Vietnam JSC. Công ty này có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, và văn phòng đại diện tại các thành phố, cảng biển lớn của Việt Nam:

Trụ sở Tp. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Fideco, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại: (848) 3914-8400
 • Fax: (848) 3915-1716
 • Email: sgn.genmbox@cma-cgm.com

Văn phòng Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Tầng 6, HAGL Plaza Hotel, 01 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại: 84 5113 584-111
 • Fax: 84 5113 584-987
 • Email: dan.genmbox@cma-cgm.com
Văn phòng Hải Phòng
 • Địa chỉ: Phòng 511, tầng 5 – Tòa nhà Havy – số 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Điện thoại: 84 313 841-656
 • Fax: 84 313 841-658
 • Email: hpg.genmbox@cma-cgm.com
Văn phòng Hà Nội
 • Địa chỉ: Tầng 6, Phòng 611, 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 84 4 3933 5600
 • Fax: 84 4 3933 5601
 • Email: han.thphuong@cma-cgm.com
Văn phòng Quy Nhơn
 • Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Sacombank, 98 Mai Xuân Thương, Quy Nhơn
 • Điện thoại: 84 56 3 818-645
 • Fax: 84 56 3 818-080
 • Email: uih.genmbox@cma-cgm.comChuyển từ Hãng tàu CMA CGM về Hãng tàu quốc tế
Chuyển từ Hãng tàu CMA CGM về Hãng tàu container
Quay lại Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');