Notify Party là gì trong xuất nhập khẩu?

Notify Party là gì và vai trò của Notify Party trên chứng từ vận tải là như thế nào? Hãy cùng Vinalogs tìm hiểu qua bài viết này.

Khi trên tay bạn là 1 tờ Vận đơn, ngoài các mục Shipper và Consignee thì bạn cần lưu ý tới cả phần Notify Party. Mục này tương đối quan trọng và chúng ta thường thấy Notify Party được đặt ngay dưới Consignee.

Notify Party là gì?

Notify Party là bên được thông báo (hoặc thông báo trước) về việc vận chuyển hàng hóa. Đây là một trong các bên liên quan trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa, bên cạnh Shipper, Consignee, và Carrier.

Thông thường, Notify Party là một bên thứ ba có liên quan đến quá trình vận chuyển, thường là một công ty, tổ chức hoặc cá nhân được chỉ định bởi Shipper hoặc Consignee để nhận thông tin về việc vận chuyển hàng hóa, ví dụ như thông tin về thời gian và địa điểm đến của hàng hóa. Notify Party không có trách nhiệm thanh toán hay thực hiện các hoạt động vận chuyển, nhưng có quyền nhận thông tin về các hoạt động này.

Khi tàu cập cảng, hãng vận chuyển sẽ phát đi một thông báo hàng đến cho bên đứng tên trên Notify Party. Notify Party có thể trùng với, nhưng không nhất thiết phải là Consignee.

Tùy thuộc vào loại vận đơn được phát hành, bên được thông báo có thể là người mua hàng (Buyer) hoặc người nhận hàng thực tế đang nhận hàng (Consignee), hoặc có thể là người đại lý giao nhận (Freight Forwarder).

notify party là gì

Vai trò Notify Party

Thực tế, vai trò của Notify Party ít quan trọng hơn so với Shipper và Consignee. Công việc chủ yếu của 1 Notify Party là (cùng phối hợp với hãng vận chuyển) thông báo cho Consignee đến nhận hàng, và theo dõi tiến độ của lô hàng.

Ngoài ra, Notify Party còn có thể phải làm những việc sau:

  • Thực hiện thủ tục hải quan, thông quan cho lô hàng nhập (theo ủy quyền của chủ hàng).
  • Nếu phương thức thanh toán là L/C và hồ sơ không nhận được kịp thời thì Notify Party (thường là người mua hàng trong L/C) có trách nhiệm liên hệ với các ngân hàng để kiểm tra đôn đốc việc này.
  • Kiểm tra vị trí hàng hóa và theo dõi sát diễn biến lô hàng chứ không chỉ dựa vào hãng tàu thông báo.

Sự quan trọng của Notify Party chủ yếu được thể hiện trong mối quan hiện với Consignee.

Khi Notify Party ghi “same as Consignee”: Trường hợp này được hiểu là không có 1 bên cụ thể nào giữ vai trò nhận thông báo hàng đến, và hãng tàu sẽ chỉ gửi thông báo đó cho Consignee. Vậy có khi nào hãng tàu sẽ gửi Arrival Notice cho 1 bên khác ngoài Consignee hay không?

Thực tế làm hàng tôi thấy là có, và điều này diễn ra rất bình thường và thường xuyên. Chúng ta biết rằng hiện nay các hãng tàu gửi thông báo hàng đến qua email (mail này được cung cấp ngay từ đầu, trước khi tàu chạy). Nên nếu Consignee là chủ hàng và họ tin tưởng 1 forwarder hoặc 3PL nào đó, họ sẽ thêm cả mail của đơn vị dịch vụ để cùng nhau theo dõi tiến độ lô hàng. Và tất nhiên khi hãng tàu gửi thông báo hàng đến họ sẽ gửi đến cả mail forwarder được đính kèm.

Trên đây là vài nội dung liên quan đến khái niệm Notify Party là gì trong loạt bài về Shipper – Cnee – No Pty, hy vọng cung cấp được thêm thông tin và kiến thức cho các bạn. Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, các bạn liên hệ với Vinalogs qua đường dẫn phía dưới nhé.


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.