Công ty Vận tải biển Nam Triệu (NASICO)

Công ty TNHH MTV Vận tải biển Nam Triệu (Nasico Shipping) được thành lập năm 1994, tiền thân là Xí nghiệp Vận tải biển Nam Triệu. Đây là một công ty con của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, trực thuộc tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin.

Hiện công ty đang quản lý và khai thác 3 tàu hàng khô và 4 tàu container: Nasico Navigator (379 TEU), Nasico Blue (707 TEU), Nasico Ocean, và Nasico Sky.


Trụ sở (Hải Phòng)

  • Địa chỉ: 11 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3745 749
  • Fax: (031) 3745 749
  • Email: vtb@nasicoship.com.vn

Văn Phòng Tp. Hồ Chí Minh


Chuyển từ Nasico Shipping về Hãng tàu Việt Nam
Chuyển từ Nasico Shipping về Trang chủ


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.