Hãng tàu Đông Đô Marine

Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Đông Đô Marine), tiền thân là xí nghiệp liên hiệp vận tải biển pha sông (VISERITRANS), từ 1995 là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), và được cổ phần hóa năm 2006, chính thức niêm yết cổ phiếu (mã DDM) từ cuối năm 2008.

Đông Đô Marine chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, vận tải hàng hóa bằng đường bộ và dịch vụ vận tải container. Ngoài ra, Công ty cũng đã và đang xúc tiến đầu tư sang một số lĩnh vực khác như sửa chữa - đóng mới tàu biển, cung ứng lao động thuyền viên, đại lý mua bán hàng hóa, cho thuê kho bãi - văn phòng, kinh doanh nhà hàng khách sạn...

Ngoài đội tàu hàng khô, đầu năm 2008, Đông Đô Marine đã mua 2 tàu container Đông Du và Đông Mai nhưng Công ty không tự khai thác mà cho thuê định hạn chạy tuyến nước ngoài.

Từ tháng 4 đến 8/2009, công ty cho thuê định hạn tàu Đông Du cho DHP Lines (DHP là công ty cổ phần, tên đầy đủ là Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô - Cảng Hải Phòng thành lập năm 2008, với cổ đông chính là Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô, Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng, và Cảng Bến Nghé Sài Gòn).


Trụ sở (Hà Nội):

 • Địa chỉ: Tầng 19, Tháp Văn Phòng Quốc Tế Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 3755 6140
 • Fax: (04) 3755 6149
 • Email: dongdo@dongdomarine.com.vn
 • Website: www.dongdomarine.com.vn

Văn phòng Hải Phòng

 • Địa chỉ: Số 21 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại: (031) 3551 792
 • Fax: (031) 3552 577
 • Email: haiphong@dongdomarine.com.vn

Văn Phòng Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại: (08) 3824 1404
 • Fax: (08) 3822 4362
 • Email: saigon@dongdomarine.com.vn

Chuyển từ Đông Đô Marine về Hãng tàu container
Chuyển từ Đông Đô Marine về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');