Thủ tục nhập khẩu xe nâng, máy xúc, máy đào...

Bạn muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu xe nâng, máy xúc, máy đào…? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về các bước cần thiết.

Tôi xin liệt kê dưới đây một số loại máy móc thiết bị có cùng loại thủ tục nhập khẩu như xe nâng, máy xúc, máy đào… gọi chung là xe máy chuyên dùng, theo Phụ Lục 1 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT:

  1. Máy làm đất: máy ủi, máy xúc, máy đào, máy san, máy cạp…
  2. Máy thi công mặt đường + nền móng công trình: xe lu, máy đóng cọc, máy ép nhổ cọc, máy khoan cọc nhồi, máy nghiền đá, máy bơm bê tông…
  3. Máy xếp dỡ: xe nâng, cần trục, máy xúc.
  4. Xe máy chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp

Trước khi đi vào chi tiết, bạn có thể muốn tìm hiểu trước một số bài viết khác có liên quan để có cái nhìn tổng thể hơn:

Khi đã nắm được sơ bộ những bước chung chung, giờ chúng ta cùng xem thủ tục bạn phải làm để nhập mặt hàng xe nâng, máy xúc, máy đào… thế nào nhé.

Nếu bạn không muốn đi vào chi tiết, mà muốn thuê dịch vụ ngoài, thì vui lòng tìm hiểu thêm về Dịch vụ đại lý hải quan tại đây.

Đăng kiểm máy đào nhập khẩu

Hàng xe nâng có cấm nhập khẩu không?

Theo theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, thì những mặt hàng như xe nâng, máy xúc, máy đào… trong danh sách nêu trên đều không thuộc loại cấm nhập, kể cả loại đã qua sử dụng.

Gần đây, công ty tôi làm thủ tục nhập cho một số máy đã rất cũ, có chiếc sản xuất từ những năm 1970, nhưng vẫn được nhập.

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ KHCN, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, trong đó quy định tuổi máy cũ "không quá 10 năm", tuy nhiên không gồm các loại xe máy chuyên dùng này.

Xe nâng, máy xúc đào, xe lu, xe cẩu tự hành... chịu quản lý chuyên ngành của Bộ giao thông vận tải, chứ không phải của Bộ KHCN. Do vậy, xe quá 10 năm vẫn có thể được nhập.

Mặc dầu vậy, bạn cũng cần lưu ý, Nghị định 187 cấm nhập xe nâng, máy xúc… có số khung, số máy bị dập lại, cho dù là xe cũ hay mới. Nếu cố ý hoặc vô ý nhập về là bị tịch thu ngay. Tôi có khách hàng giữa năm 2014 nhập khẩu 1 chiếc xe nâng mới tinh của Nhật Bản về, nhưng đã bị dập lại số khung, nên đã bị tịch thu. Cực kỳ đáng tiếc!

Thủ tục nhập khẩu xe nâng, máy xúc, máy đào… thế nào?

Cũng đơn giản thôi. Bạn phải làm 2 bước công việc chính.

  1. Đăng ký đăng kiểm
  2. Làm thủ tục hải quan bình thường

Bước 1: Đăng ký đăng kiểm

Trước khi hàng về, sau khi có giấy báo hãng tàu, bạn đã có thể làm bộ hồ sơ đăng ký đăng kiểm. Hiện nay, việc nộp hồ sơ đã qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, không còn làm hồ sơ giấy như trước đây nữa.

Chi tiết hồ sơ và các bước đăng kiểm, bạn tìm hiểu trong bài Thủ tục đăng kiểm xe máy chuyên dùng nhé.

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, bên Đăng kiểm sẽ cấp số vào giấy đăng ký. Bạn nhập số đăng ký đó, và (nếu cần thì) đính kèm file giấy đăng ký vào tờ khai điện tử và truyền được rồi.

Bước 2: Làm thủ tục hải quan

Truyền tờ khai xong, bạn đem bộ hồ sơ xuống chi cục hai quan để làm thủ tục tiếp. Vì hàng phải đăng kiểm, nên sẽ vào luồng Vàng hoặc Đỏ, chứ không Xanh được.

Đọc thêm bài viết về hồ sơ và trình tự làm thủ tục hải quan

Nếu bạn muốn xin tạm giải phóng hàng về kho khi chờ kết quả đăng kiểm, thì nộp thêm công văn Xin mang hàng về bảo quản, theo Mẫu số 09/BQHH/GSQL trong Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Khi nộp hồ sơ đã chuẩn chỉnh kèm đề nghị được đưa hàng về kho, và nộp thuế nữa, hải quan xem xong nếu thấy hồ sơ ok và tiền thuế đã nổi (thường thuế NK 0%, VAT 10%), thì sẽ cho bạn đưa hàng về kho bảo quản. Bạn kéo hàng về kho riêng rồi mời đăng kiểm tới kiểm tra thực tế. Chẳng hạn, nếu hàng đưa về kho ở Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh… thì mời đăng kiểm, họ sẽ cử cán bộ đội nào gần đó tới kiểm tra. Như vậy đỡ phải di chuyển xa, tiện cho đăng kiểm, và cũng tiết kiệm phí cho doanh nghiệp.

Còn với trường hợp xe bạn nhập về bằng tàu hàng rời (hàng xá) thì nên xin kiểm tra đăng kiểm luôn tại bãi cảng cũng được. Như ở Hải Phòng, nếu đi tàu hàng rời về cảng Hoàng Diệu hay Chùa Vẽ... thì mời đăng kiểm tới đó kiểm tra, rất gần và tiện (lại tiết kiệm được phí đưa đón).

Cũng có trường hợp khách hàng của Vinalogs có máy xúc đóng container, nhưng muốn rút hàng để lắp đặt chạy thử ngay tại cảng trước khi đăng kiểm (xem hàng trước khi mở tờ khai). Như vậy thì không cần xin hàng về kho bảo quản, nhưng việc rút hàng khỏi container sẽ khá vất vả (hình dưới).

Rút máy xúc từ containerRút thân máy xúc từ container
Rút cần máy xúc từ containerRút cần máy xúc từ container

Sau khi kiểm tra đăng kiểm xong, bạn sẽ chờ có kết quả kiểm định, thường 5-7 ngày làm việc.

Khi có kết quả kiểm định (lấy trực tuyến), bạn báo cho hải quan để họ kiểm tra tgreen hệ thống và làm nốt khâu thông quan là xong.

Cán bộ đăng kiểm kiểm định xe cần trục nhập khẩu

Cán bộ đăng kiểm kiểm định xe cần trục nhập khẩu

Các văn bản pháp luật liên quan

  • Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan;
  • Thông tư 22/2019/TT-BGTVT (thay thế 41/2011/TT-BGTVT) về Đăng kiểm xe máy chuyên dùng.


Trong bài viết này tôi đã hướng dẫn cách làm thủ tục nhập khẩu xe nâng, máy xúc máy đào... và những loại máy khác đã liệt kê ở đầu trang. Hy vọng bạn tìm thấy thông tin hữu ích cho việc làm thủ tục của mình.

Nếu bạn thấy các bước phức tạp, và muốn thuê dịch vụ ngoài để làm thủ tục nhập khẩu… tôi có thể giúp bạn.

Vui lòng liên hệ với tôi, hoặc gửi yêu cầu báo giá.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.