Thiết bị xếp dỡ container
trong cảng

Các thiết bị xếp dỡ container trong cảng có nhiều loại, một số loại phổ biến thường gặp như sau:

1. Cẩu giàn (Container gantry crane)

Container Gantry Crane

Là loại cẩu lớn đặt tại cầu tàu, thường được lắp đặt tại các cảng containerchuyên dụng để xếp dỡ container lên xuống tàu theo phương thức nâng qua lan can tàu: Lift-on/Lift-off (Lo/Lo). Cẩu này có kết cấu khung chắc chắn, đặt vuông góc với cầu tàu, vươn qua chiều ngang thân tàu trong quá trình làm hàng.

Cẩu giàn gắn giá làm hàng tự động gọi là “spreader”, giá này di chuyển lên xuống và chụp vào bốn góc trên của container qua một cơ cấu gọi là “twistlock”.

2. Cẩu chân đế (multi-function crane)

Cẩu chân đế

Là loại cẩu dùng để cẩu hàng bách hóa, và có thể dùng để cẩu container khi cần thiết. Lợi thế của loại cẩu này là có thể quay trở dễ dàng, và linh hoạt trong việc chọn vị trí nhấc cũng như đặt container mà không cần di chuyển. Loại này không phải chuyên dụng và có năng suất kém hơn cẩu giàn. Một số cảng như Lê Thánh Tông, Đoạn Xá (Hải Phòng), Tân Thuận (Sài Gòn) hiện vẫn dùng loại cẩu này.

3. Cẩu sắp xếp container (Container stacking crane)

Container Stacking Crane

Là loại cẩu di động sử dụng để sắp xếp container trong bãi container của cảng (Container Yard - CY). Loại cẩu này cấu trúc gồm một khung có chân đế gắn vào bánh lăn trên ray hoặc bánh lăn cao su và một xe điện con (trolley) di chuyển dọc khung dầm.

4. Xe nâng (forklift)

Là loại thiết bị nâng hạ có cấu trúc dạng ô tô bánh lốp, được trang bị động cơ diesel và động cơ thủy lực, nâng hạ container qua cơ cấu càng (xe nâng phổ thông) hoặc khớp giữ (xe nâng chụp, nâng cạnh).

Một số loại xe nâng: xe nâng chụp, xe nâng cạnh, xe nâng phổ thông, xe nâng bên trong.

Reach Stacker

Xe nâng container hàng
(loại chụp nóc)

Container Reach-stacker
(with top-lift spreader)

Loaded container handler with top-lift spreader

Xe nâng container hàng
(loại chụp nóc)

Loaded container handler
(with top-lift spreader)

Empty-container-handler-with-top-lift-spreader

Xe nâng vỏ container (loại chụp nóc)

Empty container handler
(with side-lift spreader)

Empty-container-handler-with-side-lift-spreader

Xe nâng vỏ container (loại kẹp cạnh)

Empty container reach-stacker
(with side-lift spreader)

Container Forklift Truck

Xe nâng phổ thông (nâng đáy)

Container forklift truck

Container straddle carrier

Xe nâng container (bên trong)

Container straddle carrier

5. Giá cẩu (spreader)

Là thiết bị gắn khớp giữ, lắp đặt cho các cẩu để chụp vào nóc trên của container.

Có hai loại giá cẩu. Loại giá cẩu thô sơ chỉ gồm một khung thép chữ nhật kích thước cố định tương ứng với chiều dài và chiêu rộng của container 20' và 40'. Loại giá cẩu tự động cấu trúc phức tạp hơn, có chiều dài thay đổi được để phù hợp với chiều dài của nhiều loại container.

Spreader

Giá nâng container (thô sơ)

Container spreader

Telescopic Spreader

Giá nâng container (tự động)

Telescopic container spreader

6. Xe container (container truck)

Xe container

Xe container

Xe container

Xe container (loại tự động nâng hạ)

Trên đây là những thiết bị xếp dỡ container phổ biến trong các cảng và bãi container. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, vui lòng Like ủng hộ tôi nhé. Cám ơn bạn.


Chuyển từ Thiết bị làm hàng container trong cảng về Cảng container
Chuyển từ Thiết bị làm hàng container trong cảng về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.