Thanh toán quốc tế là gì

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế là một khâu quan trọng. Nó là quá trình lưu chuyển tiền tệ giữa các bên trong các giao dịch thương mại quốc tế. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết về thanh toán quốc tế là gì và các hình thức thanh toán quốc tế phổ biến.

Thanh toán quốc tế là gì?

Thanh toán quốc tế là quá trình thanh toán giữa các bên trong các giao dịch thương mại quốc tế. Thanh toán quốc tế thường được thực hiện thông qua các hình thức như chuyển khoản ngân hàng, thư tín dụng, hối phiếu, thẻ tín dụng hoặc một số hình thức thanh toán trực tuyến khác.

Hiểu đơn giản trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, thanh toán quốc tế chính là việc người mua trả tiền hàng cho người bán, thông qua các phương thức thanh toán (chi tiết như phần dưới đây).

thanh toán quốc tế là gì

Đây là 1 khâu quan trọng, trong quá trình hiện thực hóa trách nhiệm của các bên: người mua trả tiền (dòng lưu chuyển của tiền), người bán chuyển hàng (dòng lưu chuyển của hàng), và các bên trao đổi thông tin (dòng thông tin).

Lấy ví dụ: Một nhà nhập khẩu Mỹ mua lô hàng mỹ nghệ của Việt Nam. Hai bên thỏa thuận về điều khoản thương mại, giá cả, số lượng hàng hóa, thời gian giao nhận và phương thức thanh toán. Người nhập khẩu làm việc với ngân hàng của họ để thực hiện thanh toán bằng phương thức chuyển tiền bằng điện T/T, theo thông tin tài khoản kèm theo mã SWIFT của Ngân hàng do nhà xuất khẩu cung cấp. Sau khi nhận được thanh toán, người xuất khẩu sẽ chuyển hàng theo thỏa thuận.

Một số hình thức thanh toán quốc tế phổ biến

Có nhiều hình thức thanh toán quốc tế phổ biến, tùy thuộc vào sự thoả thuận giữa người mua và người bán. Một số hình thức thanh toán quốc tế phổ biến bao gồm:

Chuyển khoản ngân hàng (T/T)

Chuyển khoản ngân hàng (T/T) là phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất. Trong đó, người mua chuyển khoản tiền từ tài khoản ngân hàng của mình đến tài khoản ngân hàng của người bán. Sau khi ngân hàng xác nhận việc chuyển khoản thành công, người bán sẽ thực hiện giao hàng.

>> Tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán T/T

Thư tín dụng (L/C)

Thư tín dụng (L/C) là một loại hình thức thanh toán quốc tế mà ngân hàng của người mua cam kết thanh toán cho người bán một khoản tiền nhất định khi người bán cung cấp đầy đủ bộ chứng từ quy định trong thư tín dụng.

>> Tìm hiểu thêm về phương thức thanh toán L/C

Hối phiếu (Bill of Exchange)

Hối phiếu (DP) là hình thức thanh toán quốc tế mà người mua trả tiền cho người bán khi hàng hóa được vận chuyển. Sau khi nhận được hàng hóa, người bán có thể tách hối phiếu và thực hiện thanh toán tại ngân hàng.

Thanh toán khi nhận hàng (COD - Cash On Delivery)

Phương thức này cho phép người mua thanh toán khi nhận được hàng hoá. Điều này đảm bảo rằng người mua chỉ thanh toán khi họ đã xác nhận rằng hàng hoá đã được giao đúng và đầy đủ.

>> Tìm hiểu thêm về các phương thức thanh toán quốc tế

Trên thực tế. tùy thuộc vào tính chất của hợp đồng và quan hệ giữa người mua và người bán, các phương thức thanh toán này có thể được kết hợp hoặc thay thế cho nhau để đảm bảo an toàn và tin cậy trong giao dịch thanh toán quốc tế.

Như vậy qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã hiểu được khái niệm thanh toán quốc tế là gì. Cùng với đó là một số hình thức thanh toán phổ biến hiện nay, được sử dụng nhiều cho lĩnh vực xuất nhập khẩu.


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.