Hướng dẫn khai Hải quan điện tử

Bạn muốn tìm hiểu cách thức khai hải quan điện tử để thông quan hàng hóa? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết những bước phải thực hiện.

Trước khi tham gia quy trình này, công ty bạn cần đăng ký tham gia hải quan điện tử, và mua phần mềm hải quan điện tử.

Sau khi đã đăng ký account với cơ quan hải quan, có máy tính và phần mềm cài đặt sẵn sàng, bạn thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Khai và truyền tờ khai hải quan điện tử, tờ khai trị giá (nếu cần) theo đúng tiêu chí và khuôn dạng chuẩn, và gửi tới hệ thống của cơ quan hải quan. Bạn lưu ý truyền đúng tới Chi cục hải quan quản lý cảng hoặc kho CFS nơi giữ hàng của công ty bạn.

Bước 2: Sau khi truyền số liệu, bạn sẽ nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống phát hiện thấy lỗi, sẽ có thông báo trên màn hình máy tính, chẳng hạn như: “sai ngày hóa đơn”. Bạn chỉnh sửa cho chính xác rồi truyền lại.

Khi các bước thực hiện và số liệu sơ bộ hợp lệ, hệ thống sẽ trả về về số tờ khai hải quan, kết quả phân luồng. Bạn sẽ thực hiện một trong các lựa chọn sau:

  • Luồng xanh: Hàng của bạn được miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế. Sau khi lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chuyển sang bước 3.
  • Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ qaun hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp bước 4, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra htực tế hàng hóa thì chuyển sang bước 3.
  • Luồng đỏ: Doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra.

Bước 3: Bạn in tờ khai trên hệ thống của mình để đi lấy hàng. 

Tới đầu năm 2014, do việc triển khai thủ tục hải quan điện tử chưa đầy đủ và đồng bộ, do đó trên thực tế bước này có khác đi. Bạn vẫn phải in tờ khai, kể cả trường hợp luồng Xanh, tới chi cục hải quan trình bộ hồ sơ giấy để thông quan tại Chi cục hải quan trước khi xuống cảng làm thủ tục lấy hàng.

Trong thời gian tới, khoảng tháng 4/2014, sau khi triển khai đồng bộ hệ thống VNACCS / VCIS, quy trình thủ tục hải quan điện tử sẽ giúp đơn giản hóa và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trường hợp công ty bạn chưa muốn đầu tư phần mềm để tự khai hải quan, bạn nên tìm công ty dịch vụ hải quan tin tưởng để thực hiện công việc này.  Hoặc có thể liên hệ với tôi để được tư vấn thêm.

Tham khảo thêm: 

Nếu bạn tìm thấy thông tin hữu ích trong bài viết này thì nhấp Like & Share để bạn bè cùng đọc nhé. Cám ơn bạn!

 


Chuyển từ Khai hải quan điện tử về Thủ tục hải quan

Chuyển từ Khai hải quan điện tử về Trang chủ


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.