Hạn ngạch thuế quan là gì? Các vấn đề liên quan tới hạn ngạch thuế quan

Hạn ngạch thuế quan là vấn đề được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đặc biệt là những tổ chức chuyên xuất nhập hàng hóa. Đây là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng nhằm giải quyết khối lượng, số lượng và giá trị đối với những hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong bài viết này, hãy cùng Vinalogs tìm hiểu rõ hơn về hạn ngạch thuế quan là gì trong xuất nhập khẩu hàng hóa hiện nay này.

hạn ngạch thuế quan là gì

Hạn ngạch thuế quan là gì?

Ở các bài viết trước, Vinalogs đã phân tích các vấn đề về hạn ngạch, hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, các bạn có thể ấn vào từ khóa để tìm đọc lại.

Tương tự như vậy, hạn ngạch thuế quan chúng ta có thể hiểu nôm na là hình thức đánh thuế trực tiếp nên mặt hàng xuất nhập khẩu, qua đó nhằm giảm lượng hàng xuất nhập cũng nhưng tăng thu ngân sách.

Theo Luật Quản lý ngoại thương năm 2017:

  1. Hạn ngạch thuế quan xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu với thuế suất cụ thể.
  2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch.

Một số nguyên tắc về chế độ hạn ngạch thuế quan

Một số nguyên tắc áp dụng trong hạn ngạch thuế quan bạn cần biết:

  • Áp dụng giấy phép nhập khẩu để được hưởng thuế suất nhập khẩu đối với các mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa nhập khẩu theo quy định.
  • Đối với các mặt hàng nằm trong danh mục áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu không có giấy phép của Bộ Công Thương sẽ được áp dụng các mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan. Tuy nhiên, riêng đối các mặt hàng thuốc lá với nguyên liệu nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan để sản xuất thuốc lá điếu sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
  • Trong Luật cũng quy định về số lượng, khối lượng, trị giá các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu sẽ không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố.
  • Đối tượng được cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu cho thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan bao gồm muối, thuốc lá nguyên liệu.

Quy định áp dụng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu và nhập khẩu

Việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đã được quy định trong Luật quản lý ngoại thương, điều 21:

  • “Áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa được dùng để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.
  • Việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu phải đảm đảm công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa. Công khai, minh bạch, khách quan về phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.”

Theo quy định trên, hạn ngạch thuế quan xuất khẩu được thực hiện theo các quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tương tự như các biện pháp cấm xuất nhập khẩu, biện pháp hạn ngạch thuế quan áp dụng với các hàng hóa xuất nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam sẽ áp dụng theo quy định đó.

Đối với số lượng và giá trị hàng hóa nhập khẩu được dùng để sản xuất hoặc gia công các mặt hàng xuất khẩu sẽ không bị áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

hạn ngạch thuế quan là gì

Các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp hạn ngạch thuế quan hiện nay

So với các quy định về tạm ngừng xuất nhập khẩu thì thẩm quyền áp dụng hạn ngạch thuế quan có sự khác biệt và mở rộng hơn. Đối với các biện pháp hạn ngạch thuế quan thì thẩm quyền được trao cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có hàng hóa thuộc thẩm quyền tự mình quyết định có áp dụng biện pháp hay không. Quy định này được cho là phù hợp và đảm bảo kịp thời, chính xác đối với từng mặt hàng xuất nhập khẩu.

Trên đây là một số thông tin để giải đáp hạn ngạch thuế quan là gì và các thông tin liên quan bao gồm các nguyên tắc, quy định và cơ quan có thẩm quyền. Việc tìm hiểu hạn ngạch thuế quan giúp quá trình xuất nhập hàng hóa của bạn diễn ra đơn giản hơn. Vinalogs hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn, giúp bạn hiểu thêm các quy định về xuất nhập hàng hóa.


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.