Công ty TNHH Vinalogs


Hàng hóa của bạn bị trục trặc, chậm trễ trong quá trình vận chuyển, làm thủ tục hải quan?

Bạn luôn mong muốn những lô hàng của mình được thông quan nhanh chóng, xuất/nhập khẩu theo đúng lịch trình dự kiến?

Tại Vinalogs, mỗi tuần chúng tôi phục vụ hàng chục lô hàng lưu thông thuận lợi, thủ tục thông suốt, giúp chủ hàng yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh chính của mình.

Bạn có muốn như họ không?

Bạn có thể Gửi yêu cầu báo giá tại đâyhoặc liên hệ theo địa chỉ công ty:

CÔNG TY TNHH VINALOGS
Trụ sở: Số 8/30/165 Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 376 1916   |   Fax: 0225 376 1918
Website: www.vinalogs.com (do Công ty TNHH Carly thiết kế & SEO)


Hoặc bạn có thể liên hệ với văn phòng giao dịch, văn phòng đại lý của chúng tôi như sau:

HẢI PHÒNG

  • Địa chỉ: Phòng 304, Số 32 Trần Khánh Dư, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
  • Điện thoại: 0912.420.775   |   0225.376.1916

ĐÀ NẴNG

  • Địa chỉ: 241 Phan Đăng Lưu, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0914.523.693

TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Kicotrans, Số 44 Bạch Đằng, P2, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0914.523.693Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');