Công ty TNHH Vinalogs


Hàng hóa của bạn bị trục trặc, chậm trễ trong quá trình vận chuyển, làm thủ tục hải quan?

Bạn luôn mong muốn những lô hàng của mình được thông quan nhanh chóng, xuất/nhập khẩu theo đúng lịch trình dự kiến?

Tại Vinalogs, mỗi tuần chúng tôi phục vụ hàng chục lô hàng lưu thông thuận lợi, thủ tục thông suốt, giúp chủ hàng yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh chính của mình.

Bạn có muốn như họ không?

Bạn có thể Gửi yêu cầu báo giá tại đâyhoặc liên hệ theo địa chỉ công ty:

CÔNG TY TNHH VINALOGS
Trụ sở: Số 8/30/165 Đà Nẵng, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 376 1916   |   Fax: 0225 376 1918
Website: www.vinalogs.com (do Công ty TNHH Carly thiết kế & SEO)


Hoặc bạn có thể liên hệ với văn phòng giao dịch, văn phòng đại lý của chúng tôi như sau:

HẢI PHÒNG

  • Địa chỉ: Phòng 304, Số 32 Trần Khánh Dư, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
  • Điện thoại: 0912.420.775   |   0225.376.1916

ĐÀ NẴNG

  • Địa chỉ: 241 Phan Đăng Lưu, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0914.523.693

TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Kicotrans, Số 44 Bạch Đằng, P2, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0914.523.693
Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.