Hướng dẫn khai báo hóa chất hàng nhập khẩu

Chủ hàng cần phải khai báo hóa chất với một số mặt hàng nhập khẩu.

Việc này làm với Cục hóa chất của Bộ Công thương, trực tiếp hoặc qua mạng internet.

Vậy…

Hàng nào phải khai báo?

Là những loại hàng thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo.

Đây là một danh sách các mặt hàng, được liệt kê chi tiết theo tên hàng và mã HS. Bạn có thể xem quy định này tại Phụ lục V Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

Để biết hàng nhập khẩu của mình có cần khai báo không, nhà nhập khẩu tra cứu xem có thuộc danh mục trên hay không. Nếu có là sẽ phải khai báo.

Ngoài ra, cũng nên lưu ý cập nhật văn bản quy định mới nhất, để đảm bảo tính chính xác khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất.

Một khi biết hàng cần khai báo, thì việc tiếp theo bạn cần phải chuẩn bị…

Hóa chất nhập khẩu

Hồ sơ

Hồ sơ này quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP. Trong đó, một số giấy tờ chính bao gồm:

 • Bản khai báo hóa chất (theo mẫu);
 • Hóa đơn mua bán hóa chất
 • Phiếu an toàn hóa chất theo mẫu (nếu là hàng nguy hiểm)
 • Giấy tờ khác (nếu có);

Khai báo trực tuyến

Có thể nộp hồ sơ giấy bằng cách gửi bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Cục hóa chất – Bộ công thương, theo địa chỉ: 21 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài việc khai báo trực tiếp (nộp hồ sơ giấy), người nhập khẩu còn có thể khai qua mạng internet, tại trang web của Cục hóa chất.

Giấy Xác nhận khai báo hóa chất

Khi hồ sơ đã hoàn thành & hợp lệ, sau 7 ngày làm việc, chủ hàng sẽ nhận Giấy xác nhận để làm thủ tục hải quan.

Nếu hồ sơ bị thiếu, hoặc sai sót, Cục hóa chất sẽ thông báo trong 3 ngày làm việc, để nhà nhập khẩu bổ sung chỉnh sửa.


Văn bản liên quan

 • Luật hóa chất 
 • Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP
 • Thông tư 40/2011/TT-BCT - Khai báo hóa chất nhập khẩu
 • Công văn 1209/BCT-HC – cho nợ Giấy xác nhận trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan
 • Công văn 3110/BCT-HC – về Giấy xác nhận khai báo
 • Công văn 3328/TCHQ-GSQL – Hải quan không đồng ý cho nợ Giấy xác nhận khai báo hoá chất khi làm thủ tục hải quan (?)
 • Công văn 619/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2013 - xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất khi làm thủ tục hải quan

New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.