IC là gì trong vận tải container

Bạn có hiểu ic là gì trong hình dưới đây không?

Trên vỏ container có rất nhiều ký mã hiệu, nhãn mác, biểu thị những ý nghĩa khác nhau. Khi tìm hiểu về các ký hiệu trên vỏ container, tôi cũng đã rất thắc mắc, và tìm tài liệu để giải thích ý nghĩa của chữ “ic” này, nhưng không tìm thấy tài liệu nào giải thích.

Gần đây, tình cờ tôi tìm trên mạng thấy thông tin liên quan. Có lẽ cũng nhiều người quan tâm, nên tôi đưa vào bài này.

Trong hình trên, hai chữ “ic” là viết tắt của từ InterContainer, còn số “81” biểu thị rằng Cơ quan đường sắt của Áo đã chứng nhận container (trong trường hợp trên là của Hapag-Lloyd) được phép sử dụng trong vận tải đường sắt. Có vậy thôi.

Câu hỏi bạn có thể đặt ra là: trường hợp những số khác không phải là “81” thì sao? Khi đó, một tổ chức đường sắt của quốc gia khác tương ứng với chữ số thực tế đã xác nhận tiêu chuẩn trên.

Như bạn đã biết, container hàng hóa được sử dụng trong vận tải đa phương thức bao gồm đường biển, đường sắt, đường bộ. Để có thể sử dụng thuận tiện container vận chuyển đường sắt, công cụ mang hàng này phải tuân theo một số các quy định của Tổ chức Đường sắt Quốc tế (International Union of Railways - UIC). Cơ quan này sau đó sẽ chứng nhận rằng container đủ điều kiện vận chuyển bằng đường sắt.

Để thuận lợi cho việc giám định tiêu chuẩn này tại các nước khác nhau, UIC ủy quyền cho các tổ chức tương ứng của các quốc gia kiểm tra và xác nhận. Chẳng hạn như ở Việt Nam là Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các tổ chức đường sắt được UIC ủy quyền, download file pdf tại đây.


Chuyển từ IC là gì về Ký mã hiệu container

Chuyển từ IC là gì về Trang chủ


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.