Xác định ngày sản xuất của Container

by Hung Ha
(Viet Nam)

Anh co the cho toi biet neu toi mua container moi, thi lam sao biet duoc ngay san xuat cua Container do, dua vao dau de xac dinh, chu giay to thi co the lam lai duoc. Mong anh huong dan giup toi.

Comments for Xác định ngày sản xuất của Container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 08, 2011
Rating
starstarstarstarstar
xac dinh chu vo container
by: Anonymous

Toi muon mua mot so vo container cua nuoc ngoai thanh ly tai viet nam. lam the nao de xac dinh duoc ai la chu thuc su cua nhung container do

cam on anh

Mar 07, 2011
Rating
starstarstarstar
Ngày sản xuất ghi trên CSC Plate
by: Long

Chao ban Hung Ha,

Ngoài thông tin trên giấy tờ, bạn có thể tìm thông tin về ngày sản xuất container được dập nổi trên Biển chứng nhận an toàn container (CSC Approval Plate). Đây là một tấm kim loại hình chữ nhật gắn trên cánh cửa container. Bạn có thể xem hình ảnh trong link sau:

http://www.pier2pier.com/links/files/container/php/l-cont-cscplate.php

Thông thường trên tấm biển này, người ta chỉ ghi tháng và năm sản xuất. Tôi chưa thấy trường hợp nào ghi chi tiết đến ngày. Có lẽ sẽ không thuận tiện khi nhà máy sản xuất một lô vỏ container trong nhiều ngày mà phải đổi ngày dập trên các container (dù điều này hoàn toàn có thể). Vả lại, việc ghi chi tiết đến ngày cũng không thực sự cần thiết, người mua chỉ cần biết đến tháng sản xuất cũng là đủ.

Cũng cần nói thêm rằng, ngày tháng trên biển này là chính xác (ít nhất về lý thuyết) vì phải được cơ quan đăng kiểm chấp nhận. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng làm giả. Dù sao, người mua cũng phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác như uy tín của người bán, hãng sản xuất, tình trạng vỏ... để có thêm cơ sở đánh giá.

Hy vọng thông tin trên giúp ích cho bạn.
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.