Website rất hữu ích.

by Nguyen Dao Anh
(Oslo)

Cám ơn quý anh chị đã làm ra website này. Tôi định cư ở nước ngoài lâu năm và đang bước vào nghề import. Vì vậy website nầy rất hữu hiệu với tôi.

Còn một vấn đề hết sức quan trọng là người viết bài là người Nam và dùng từ tôi hiểu được. Xin đừng nghỉ tôi kỳ thị, nhưng thật sự ngôn ngữ mới sau này tôi đọc có nhiều từ không hiểu. Đây là sự phát triển của xã hội. Cũng có thể là tôi sống ở nước ngoài lâu, nên mới như vậy thôi, và ngôn ngữ mỗi vùng khác nhau, ở nước nào cũng vậy.

Tôi một lần nữa xin chân thành cám ơn Ban quản trị của website này.

Xin chúc quý vị một ngày hạnh phúc.

Anh Đào

Comments for Website rất hữu ích.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 09, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Cám ơn
by: Long - webmaster

Gửi chị Nguyễn Anh Đào,

Xin cám ơn sự chia sẻ và động viên của chị.

Chúc chị thành công trong lĩnh vực import cũng như trong cuộc sống.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.