Vận chuyển hàng hóa

by Nhung
(Ho Chi Minh City)

Xin chào anh chị phụ trách trang này.

Hiện em đang muốn vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng Cát Lái Tp.HCM đến KCN Le Minh Xuan, hoac khu từ Cát Lái về KCN Tan Đức Long An. Vận chuyển bằng công 40F... và cả hàng từ Tp.hcm ve Xingang Trung Quoc. Không biết bên công ty mình có nhận vận chuyển khu vực này không ạ.

Nếu có, xin cong ty tư vấn cho e ạ.

Em cám ơn.

Chúc anh/chị luon vui ve ạ.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.