Vận đơn vô danh là gì? Phân biệt với các loại vận đơn khác

Vận đơn vô danh hay là loại chứng từ được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực vận chuyển. Tuy vậy, đối với những người mới tham gia vào quá trình làm thủ tục vận chuyển có lẽ vẫn thấy đây là chứng từ xa lạ.

Vậy, Vận đơn vô danh là gì? Nó có điểm khác biệt nào so với những loại vận đơn khác? Hãy cùng Vinalogs tìm hiểu về loại vận đơn này qua bài viết sau.

Vận đơn vô danh là gì

Vận đơn vô danh (Bearer BL) là gì?

Vận đơn vô danh, còn được gọi là To Bearer B/L (Bearer BL), là loại vận đơn không trong ô Consignee (người nhận hàng) ghi rõ từ “bearer”, hoặc để trống không ghi thông tin gì. Người vận chuyển sẽ giao hàng cho bất kỳ ai xuất trình vận đơn cho họ.

Tương tự, loại vận đơn theo lệnh có thể chuyển thành vận đơn vô danh khi người nhận hàng trong ô Consignee ký hậu vào mặt sau vận đơn, nhưng không chỉ ra ai là người được chuyển nhượng.

Vận đơn vô danh cho phép chuyển nhượng dễ dàng bằng cách trao tay cho người khác. Bất kỳ ai nhận được vận đơn này sẽ trở thành chủ sở hữu và có quyền yêu cầu người vận chuyển giao hàng.

Một số loại vận đơn phổ biến trong vận chuyển hàng hóa

Hiện nay có rất nhiều loại vận đơn được sử dụng trong lĩnh vực hoạt động vận tải hàng hóa. Chúng ta hãy cùng tham khảo những loại vận đơn sau đây:

 • Vận đơn đích danh: Được ghi rõ thông tin người nhận hàng, chỉ người được chỉ đích danh trên vận đơn mới được nhận hàng. Không thể chuyển nhượng trong quá trình vận chuyển.
 • Vận đơn theo lệnh: Được phát hành ghi rõ hàng được giao theo lệnh của một người nào đó bằng cách ký hậu lên mặt sau của vận đơn.
 • Vận đơn hoàn hảo (vận đơn sạch): Được cấp khi không có ghi chú xấu về tình trạng bao bì và hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 • Vận đơn không hoàn hảo: Được cấp khi có những ghi chú xấu về hàng hóa, ví dụ như bao bì rách vỡ, hàng không đạt chất lượng, v.v.
 • Vận đơn đường biển: Dành cho vận chuyển hàng hóa qua đường biển và được coi là chứng từ chuyên chở hợp lệ cho hàng hóa khi vận chuyển qua đường biển.
 • Vận đơn nội địa: Được sử dụng cho vận chuyển hàng hóa qua đường bộ, đường sắt trong khu vực đất liền, không qua biển.
 • Vận đơn chở suốt: Là loại vận đơn phức tạp hơn, cho phép hãng vận chuyển giao hàng bằng nhiều phương thức và qua nhiều trung tâm phân phối khác nhau. Nó có thể bao gồm vận đơn nội địa hoặc vận đơn đường biển, tùy thuộc vào điểm đến cuối cùng của đơn hàng.

Ngoài ra, còn nhiều loại vận đơn khác như vận đơn đa phương thức vận tải kết hợp, vận đơn trực tiếp, vận đơn vận chuyển lên tàu, vận đơn đến chậm, vận đơn đã nhận và nhiều hình thức khác. Mỗi loại vận đơn phục vụ mục đích và yêu cầu cụ thể của quá trình vận chuyển hàng hóa.

Phân biệt vận đơn vô danh, vận đơn đích danh và vận đơn theo lệnh

Dưới đây là một phân biệt cơ bản giữa ba loại vận đơn này:
Vận đơn vô danh (Bearer BL):

 • Không ghi chi tiết về thông tin người nhận hàng.
 • Có thể ghi vô danh hoặc giao hàng theo lệnh, nhưng không ghi rõ theo lệnh của ai.
 • Dễ chuyển nhượng bằng cách trao tay.
 • Có thể chuyển thành vận đơn đích danh (bằng cách ghi đích danh tên người nhận) hoặc vận đơn theo lệnh (bằng cách ghi rõ theo lệnh của ai).

Vận đơn đích danh (Straight BL):

 • Ghi chi tiết và chỉ đích danh thông tin người nhận hàng.
 • Chỉ người được chỉ đích danh trên vận đơn mới có thể nhận hàng.
 • Không thể chuyển nhượng.
 • Không thể chuyển thành vận đơn vô danh hoặc vận đơn theo lệnh.

Vận đơn theo lệnh (To order BL):

 • Không ghi tên và địa chỉ người nhận hàng, thay vào đó ghi cụm từ Theo lệnh của ai đó.
 • Người chuyên chở phải tuân theo lệnh để giao hàng cho người có quyền trên vận đơn.
 • Vận đơn theo lệnh là vận đơn gốc và có thể chuyển nhượng bằng nghiệp vụ ký hậu.

Tuy ba loại vận đơn này có mục đích và quy định khác nhau, nhưng tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Trên đây là thông tin cơ bản về Vận đơn vô danh. Hi vọng, với những thông tin trên sẽ giúp bạn “bỏ túi” cho mình những kiến thức quan trọng để phân biệt các loại vận đơn trong hoạt động vận tải. Nếu có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp ngay hôm nay.


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.