Tìm hiểu về logistics

by Thuy
(Hà Nội)

Tôi ở HN, đang tìm hiểu về lĩnh vực logistics và đọc được trang web của anh. Tôi có thể xin gặp a trực tiếp được không?

Tôi xin cảm ơn

Comments for Tìm hiểu về logistics

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 16, 2012
Rating
starstarstarstarstar
logictics
by: Quỳnh

chào anh( chị) e đang làm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực logictics rất mong được sự giúp đỡ của anh( chị) để e có thể hoàn thành đề tài của mình.? mong anh(chị)đồng ý? Nếu được a(chị)có thể trả lời qua mail giúp e theo địa chi:daothiquynh.hd@gmail.com

Aug 05, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Tìm hiểu về logistics
by: Long - webmaster

Chào bạn Thuy,

Cám ơn bạn đã ghé thăm và có nhã ý. Tôi làm việc ở Hải Phòng, rất sẵn lòng gặp bạn nếu có cơ hội.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.