Thủ tục nhập khẩu đá Granite,
gạch ốp lát - làm vật liệu xây dựng

Bạn muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu đá Granite (hay granit) để chuẩn bị nhập hàng?

Về cơ bản, mặt hàng này cần làm công bố hợp quy và đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi làm thủ tục hải quan. Chi tiết hơn trong phần dưới đây.

Trước hết hãy cùng tìm hiểu sơ bộ về khái niệm mặt hàng...

Đá Granite là gì?

Đá granit hay đá hoa cương là một loại đá mác-ma xâm nhập phổ biến có thành phần axít. Granit có kiến trúc hạt trung tới thô, khi có các tinh thể lớn hơn nằm nổi bật trong đá thì gọi là kiến trúc porphia hay nổi ban. Granit có màu hồng đến xám tối hoặc thậm chí màu đen, tùy thuộc vào thành phần hóa học và khoáng vật cấu tạo nên đá. Các khối granit lộ ra trên mặt đất ở dạng khối và có xu hướng tròn cạnh khi bị phong hóa. Granit đôi khi xuất hiện ở dạng trũng tròn được bao bọc bởi các dãy đồi được hình thành từ quá trình biến chất tiếp xúc nhiệt hay sừng hóa.

(Nguồn: Wikipedia)

Với kết cấu và tính chất đặc trưng, đá hoa cương được sử dụng rộng rãi làm đá xây dựng. Hiện ở Việt Nam, vừa có nhu cầu nhập khẩu vừa có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng này. Trong bài viết này, tôi chỉ trình bày về thủ tục nhập khẩu đá granite.

Đá Granite
Đá Granite

Một vài mẫu đá Granite

Xác định mã HS, thuế nhập khẩu

Nếu xác định được mặt đá là Granit dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng, loại mới chỉ cắt bằng cưa thành tấm, sản phẩm còn ở dạng thô, chưa được gia công (chưa đánh bóng, cắt cạnh, mài…), trên mặt đá còn mang dấu vết của quá trình cưa (với việc cưa này, nếu đặt một tấm giấy mỏng và chà xát nhẹ đều và bằng phẳng với một bút chì được giữ càng bằng phẳng càng tốt. Điều này biểu lộ các vết cưa đều trên những bề mặt được cưa cẩn thận hoặc bề mặt có dạng hạt), thuộc nhóm 25.16.

Nếu xác định được mặt đá là granit dùng để làm tượng đài hoặc đá xây dựng, loại mới chỉ cắt bằng cưa, sản phẩm đã được gia công (đã đánh bóng, cắt cạnh, mài…), có bề mặt phẳng, thuộc nhóm 68.02.

Để xác định chi tiết hơn mã HS bạn cần căn cứ vào:

  • Tài liệu kỹ thuật, tính chất và thành phần cấu tạo và thực tế của hàng hóa NK. 
  • Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14-11-2011 của Bộ Tài chính; 
  • 6 quy tắc áp mã HS tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

>> Tìm hiểu thêm về cách áp mã HS

Thủ tục nhập khẩu đá Granite

Về chính sách mặt hàng, đá Granite không thuộc diện bị cấm nhập khẩu. Do đó, bạn có thể yên tâm nhập khẩu mặt hàng này.

Theo quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì đá ốp lát tự nhiên (trong đó có đá granit, đá hoa) và gạch ốp lát là sản phẩm, hàng hóa phải kiểm làm thủ tục công bố hợp quy khi nhập khẩu vào Việt Nam. Kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng: QCVN 16:2017/BXD.

Điểm mới và thuận lợi cho chủ hàng ở Thông tư này so với quy định trước đó, là chủ hàng chỉ cần khi làm thủ tục nhập khẩu đá Granite, thì chỉ cần nộp bản đăng ký chứng nhận hợp quy (có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy) cùng bộ hồ sơ hải quan. Nghĩa là không cần chứng nhận hợp quy mới được thông quan. Khi thông quan xong, đưa hàng về kho riêng, lúc đó mới lấy mẫu làm hợp quy. Điều này tiện hơn rất nhiều so với trước đây: phải có hợp quy mới được thông quan.

Giấy đăng kí hợp quy có mẫu như sau:

Giấy đăng ký hợp quy đá Granite với Vinacontrol

Khi có giấy đăng ký được xác nhận, cùng những chứng từ khác, bạn làm hồ sơ hải quan nộp chi cục xử lý.

Về cơ bản, hồ sơ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu đá granite gồm:

  • Hợp đồng thương mại (Sale Contract)
  • Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
  • Phiếu đóng gói (Packing list)
  • Vận đơn hãng tàu (Bill of Lading)
  • Giấy đăng kí và công văn gửi chi cục quản lí của Viện vật liêu xây dựng

Tham khảo thêm về thủ tục hải quan tại đây.

Nếu bạn tìm thấy thông tin hữu ích trong bài viết này thì nhấp Like & Share để bạn bè cùng đọc nhé. Cám ơn bạn!

 


Chuyển từ Thủ tục nhập khẩu đá Granite về Thủ tục hải quan

Chuyển từ Thủ tục nhập khẩu đá Granite về Trang chủ
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.