THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MỸ PHẨM TỪ THÁI VỀ HÔ CHÍ MINH

by Ngọc Ánh
(Hồ Chí Minh)

Gửi Quý công ty,

Hiện tại em muốn hỏi các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập khẩu Mỹ phẩm từ Thái về HCM.

Các mặt hàng bao gồm:
- Dầu gội, xà phòng, sữa tắm, sữa rửa mặt
- Son/ phấn/ đồ trang điểm
- Nước hoa , .........

Em muốn xin mã HS CODE tham khảo cho các mặt hàng này.

Hơn nữa, cho em hỏi các vấn đề sau:
- Làm thủ tục công bố sản phẩm mất thời gian bao lâu? Trước hay sau khi hàng về đến Hồ Chis Minh? Chi phí công bố cho mỗi mặt hàng ntn?
- Ví dụ 1 Container 20' gồm nhiều mặt hàng như trên thì phương án tốt nhất để làm hàng và lấy hàng được nhanh là gì? Chi phí ntn?
- Có C/O form E có ược đưa về thuế 0% không?

Em cảm ơn ạ.
Mong được phản hồi từ quý công ty.

Ánh - cargoro23@cargoro.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.