Rat thu vi

by Nguyen Huu Lan Hinh
(Trieste, Italy)

Toi Dang o Y, Co cang bien Trieste, khi doc bai nay thay hieu biet hon mot chut ve cong viec nay. Hy vong toi co dip duoc lam trong nganh nay.

Comments for Rat thu vi

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Nghề forwarder
by: Long - Webmaster

Chào bạn Nguyen Huu Lan Hinh,

Rất vui vì bạn cũng quan tâm đến lĩnh vực này. Hy vọng được đón chào thêm đồng nghiệp mới.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.