Nhập hàng cũ (máy xúc ủi,san,lu,cẩu) từ Malaysia

by Nguyễn Thanh Định
(Vinh,Nghệ an,Việt Nam)

Chào quý công ty/ Chao anh chị

Tôi đang có kế hoạch nhập khẩu mặt các mặt hàng cũ (secondhand): máy công trình bao gồm như: máy xúc ủi, máy san gạt, máy lu, máy đổ bê tông...từ Singapore và Malaysia. Vậy toi muốn tìm hiểu về thuế phí nhập khẩu và chi phí logistic...Rat mong nhận được trả lời của quý anh chị
Chân thành cảm ơn!

Comments for Nhập hàng cũ (máy xúc ủi,san,lu,cẩu) từ Malaysia

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 19, 2017
Rating
starstarstarstarstar
Inquiry
by: Anonymous

Chào Bạn,
Tôi đang ở Malaysia, tôi hy vọng có thể giúp bạn thông tin bạn đang cần tìm,
Liên hệ với tôi qua mail: huan.luongbk48@gmail.com

Thanks!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.