lịch trình tau chợ tuyến HCM-Nhật Bản

by bichlien
(việt nam)

Ai biết hãng tàu nào ở Việt Nam giúp em tìm lịch trình tàu chợ tuyến từ HCM-Nhật Bản với. Hãng tàu nào cũng được, miễn là có lịch tàu chạy.

Em đang cần gấp. Ai biết thì mail tới địa chỉ: mymemory.lin@gmail.com

Cám ơn rất nhiều.

Comments for lịch trình tau chợ tuyến HCM-Nhật Bản

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 21, 2014
Rating
starstarstarstarstar
tam
by: Anonymous

cho em hỏi các tuyến chợ tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đến Mỹ ạ??? em cảm ơn!!!

Jan 05, 2013
Rating
starstarstarstarstar
xin biểu phí giá cước
by: Anonymous

muốn chuyển 5 container hàng may mặc đi Vancouver thì tốn bao nhiêu? cho e xin biểu giá của các hãng tàu được không? e rất biết ơn
duoc207@gmail.com

Dec 22, 2012
Rating
star
Hiện tại e đang cần tìm lịch tàu và biểu phí vận chuyển 10 container đồ gỗ từ ĐN or HCM đi Busan, Boston, Vancover, ROT, Hamburg,.....
by: Phương Nguyễn

Hiện tại e đang cần tìm lịch tàu và biểu phí vận chuyển 10 container đồ gỗ từ ĐN or HCM đi Busan, Boston, Vancover, ROT, Hamburg,.....
Xin các tiền bối giúp đỡ, chân thành cảm ơn!
P/s: Lanphuongnguyen0408@gmail.com

Dec 16, 2012
Rating
starstarstarstarstar
lịch trình tàu
by: huyền trang

ai biết lịch tàu nào chạy từ cảng HCM đến boston củ mỹ tư ngày 15-12-2012 đến 15-1-2013 theo giá CFR k ạ? nếu được thì gửi vào mail này dùm em với ạ trangnth_dtu@yahoo.com.vn

Feb 20, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Một số hãng chạy VN-Nhật Bản
by: Long - webmaster

Gửi bạn Bichlien,

Một số hãng tàu container có dịch vụ tuyến HCM - Nhật Bản:
1. APL
2. CNC
3. Evergreen
4. HHM
5. K'line
6. MOL
7. NYK
8. RCL
.....
Bạn chịu khó vào website của hãng tàu, hoặc gọi điện đến văn phòng của họ tại TP.HCM để hỏi lịch cụ thể.

Chúc thành công
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.