Hoi ve cac loai phi

by hoanasp
(Ha Noi)

Vui long cho toi hoi y nghia cua cac loai phu phi CAS ,CSF, GRI duoc ko?

Toi dang rat quan tam ve linh vuc logistics. Neu co the dc xin a gui giup cau tra loi vao hom thu: hoanasp@gmail.com

Toi xin chan thanh cam on

Comments for Hoi ve cac loai phi

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 10, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Các loại phí, phụ phí
by: Long - webmaster

Chào bạn hoanasp,

Các loại phí, phụ phí bạn hỏi như sau:

CAS (Currency Adjustment Surcharge): giống như CAF, gọi là Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ. Là khoản phụ phí (ngoài cước biển) hãng tàu thu từ chủ hàng để bù đắp chi phí phát sinh do biến động tỷ giá ngoại tệ.

CSF (Carrier Security Fee): Phí an ninh do hãng tàu thu

GRI (General Rate Increase): Mức tăng cước do các hãng tàu áp dụng khi có sự điều chỉnn về cước phí


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.