HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM, VIETNAM- ANTWERP, BELGIUM

by Thanh Giang
(Bình Dương)

Tôi bên cty Lê Thanh Giang,tôi muốn biết hãng tàu của bạn có tuyến từ HCM, VN - Cảng Antwerp, Belgium không?

Nếu có bạn có thể báo giá cho tôi luôn nha:
Tên hàng: inox phế liệu
Tên trên bill: Stainless Steel Scrap
Mặt hàng nặng nhưng không cồng kềnh, đóng trong từng pallet, tầm khoảng 25 tấn/ cont
Đóng hàng tại kho, hạ Tân Cảng!
Bạn có thể báo cho tôi cont 20 và cont 40 luôn.

Hoặc có thể cho tôi thông tin liên hệ của một sales hàng xuất bên bạn, tôi liên lạc để hỏi cũng được.

F. thanks!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.