HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM- JAKARTA, INDONESIA

by Giang
(HCM)

Tôi bên công ty Lê Thanh Giang, tôi có nhu cầu xuất hàng đi cảng Jakarta, Indonesia.

tên hàng: thanh nhôm
tên trên bill: aluminum bar
hàng nặng tầm 25 tấn
trọng lượng 1 cont 40
Bạn vui lòng cho tôi tham khảo cước và các phụ phí khác cũng như lịch tàu chạy.

Comments for HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM- JAKARTA, INDONESIA

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 30, 2019
Rating
starstarstarstarstar
HCM-JKT NEW
by: Anonymous

Liên hệ em:0918400616 với chị nhé

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc