Gui anh Long web master

by Doanh

Em la Doanh, lan truoc e co gui mail cho a va da nhan duoc tra loi cua a, rat cam on a. E moi tham gia vao linh vuc van tai container nen con nhieu dieu bo ngo can su ho tro cua a.

Hom nay e muon hoi a mot van de. E co doc duoc 1 ban quy dinh ve stacking weight (duoi ham hang) cua mot tau container, trong do nhu sau:

O Bay 1 Row 01 neu xep cont. 20feet thi stacking weight/TEUs la 25T, o Bay 3 Row 01 neu xep cont. 20feet thi stacking weight la 40T, nhung neu xep 1 cont. 40feet (Bay 2 Row 01) thi stacking weight chi duoc 30T.

Em ko hieu dieu nay, hien e muon hoi a ve quy dinh phan chia trong luong cont. tren 4 goc gu. Neu la phan deu thi Bang stacking weight tren la khong hop ly, vi vay e khong hieu. Kinh mong nhan duoc giup do cua a!

Chan thanh cam on a!

Comments for Gui anh Long web master

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 05, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Liên hệ
by: Long - webmaster

Doanh gửi theo địa chỉ email mình đã PM nhé.

Thân mến
Long

Jun 04, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Gửi anh Long
by: Doanh

Trước hết em rất cảm ơn anh vì đã dành thời gian trả lời em. Thực lòng em vẫn còn nhiều thắc mắc về vấn đề quy định stack weight trên tàu (gồm dưới hầm hàng và trên boong).Trên trang web này em không biết gửi file cho anh thế nào. Em muốn gửi cho a xem bảng quy định về stack weight của con tàu mà em xem được (phai ảnh)và rât mong anh bớt chút thời gian xem xét và tìm lời giải thích cho câu hỏi của em lần trước. Anh gửi cho e xin địa chỉ email của a nhé. Em sẽ gửi file qua mail cho a. Chân thành cảm ơn anh!

Jun 03, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Stacking weight
by: Long - webmaster

Gửi Doanh

Theo anh được biết, stacking weight thể hiện dưới dạng số tổng cho mỗi vị trí gồm Bay & Row (nhiều Tiers), chẳng hạn “120 tons under deck”. Khi so sánh, cần lấy số tổng này thay vì chia trọng lượng bình quân cho một cont.20’ hay 40’. Nếu số tier cho phép xếp khác nhau thì so sánh số bình quân sẽ không phản ánh đúng thực tế về độ chịu lực của mặt sàn.

Vậy em xem ở Bay 1 & 3 (Row 2) số Tier cho phép xếp chồng có giống nhau không. Nhiều khả năng Bay 1 ở mũi tàu nên sẽ xếp được ít tầng hơn, do kết cấu phần mũi hóp lại. Nếu theo giả định đó thì có thể Bay 2 không xếp cont 40’ được từ ngày tier 1, mà phải lên tier 2 mới bắt đầu xếp được.

Để loại trừ khả năng trên, em thử so sánh stack weight của những Bay ở phần giữa tàu xem thế nào. Hoặc em cho anh thêm thông tin stack weight như tài liệu cung cấp (không chia bình quân) của các Bay 1, 2, 3 rồi ta cùng thảo luận tiếp nhé.

Thân mến
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.