Gop y

by Danh
(HCM)

Ban vui long ghi ro~ cac de muc ra nha, minh muon tim cac thuat ngu hang hai nhung chang biet bam lam sao :(
P/s: sorry vietkey minh bi hu roi

Comments for Gop y

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 20, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Góp ý
by: Long - webmaster

Chào bạn Danh,

Cám ơn bạn đã quan tâm góp ý. Mình chưa hiểu rõ ý bạn lắm. Bạn cần ghi rõ các đề mục ra là như thế nào, có thể vui lòng nói rõ hơn không?

Còn về thuật ngữ hàng hải, tuy có phần Shipping Terms trong trang tiếng Anh, nhưng mình cũng chưa làm tốt lắm. Hy vọng mình sẽ có thời gian cập nhật, bổ sung thêm.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc