Các loại hàng hóa trong vận tải biển

Vận tải biển hàng năm đảm nhiệm hơn 90% khối lượng hàng hóa chuyển chở trên thế giới, gần như không một thứ gì mà tàu biển không thể chở, từ đồ gia dụng hàng ngày, máy móc thiết bị thậm chí đồ ăn thức uống. 

Câu hỏi đặt ra có nhiều loại hàng hóa như vậy thì hàng hóa trong vận tải biển, hay nói một cách dễ hiểu là hàng hóa được chuyên chở bằng tàu biển có bao nhiêu loại, chúng được phân chia như nào? Hãy cùng đọc ở bài viết đưới đây của tác giả nhé:

Các loại hàng hóa trong vận tải biển (Nguồn: transportgeography.org)

Trước hết bạn cần hiểu mục đích chính phân loại hàng hóa trong vận tải biển là phục vụ cho việc vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản. Chẳng hạn có hàng sẽ được giao nhận theo hình thức đếm, cái, chiếc, một số khác giao nhận theo mớn nước hoặc thể tích.

Hàng hóa được chuyên chở trong vận tải biển được quy định thành một vài loại, mỗi loại hàng yêu cầu sử dụng loại tàu chuyên dụng riêng.

Có 2 nhóm chính là hàng bách hóa và hàng rời. 

  1. Hàng bách hóa là loại hàng được đơn vị hóa (được chở theo dạng từng đơn vị xếp dỡ); trong khi đó…
  2. Hàng rời chở trần (được chở ở dạng nhiều chồng đống). 

Hàng bách hóa

Hàng bách hóa có thể được chia nhỏ tiếp thành 3 loại:

Break bulk

Break bulk nói về nhóm hàng được chở dạng thùng, hòm, pallet hoặc các dạng hộp (hay nói cách khác, nhóm hàng được đóng trong thùng, hòm hoặc đóng vào từng pallet). 

Các bạn có thể thấy ở hình ảnh dưới, nhóm hàng break bulk nhấn mạnh vào công cụ dùng để tiêu chuẩn hóa hàng, ví dụ Drump là dạng thùng phi như ảnh kia, các bạn cứ nhìn cái drump ấy là các bạn xếp nó vào nhóm hàng breakbulk, không quan trọng bên trong nó đựng gì. Tương tự như vậy với pallet, đóng bất cứ hàng gì, vật dụng gì vào một pallet trên thì mặc nhiên coi là hàng break bulk. Cuối cùng các dạng thùng bao cũng thế, bạn có thể đóng bất cứ thứ gì hợp quy cách vào các thùng hoặc bao trên, và chúng sẽ trở thành hàng break bulk. 

Các bạn có thể thấy mỗi công cụ chứa hàng giúp tiêu chuẩn hóa từng đơn vị hàng, 1 drump, 1 pallet, 1 thùng, 1 bao hàng không quan trọng bên trong chúng là gì. Khi giao nhận loại hàng này, ta sẽ đếm đủ từng kiện hàng các bạn nhé. Các loại tàu chở hàng này thường có thiết bị làm hàng riêng (trên boong).

(Ảnh)

Neo bulk

Neo bulk nói về nhóm hàng mà từng mặt hàng trước khi được đóng, ghép được hiểu và coi bản thân nó như một đơn vị hàng ví dụ gỗ xẻ, giấy cuộn, sắt thanh và các phương tiện. 

So với nhóm Break Bulk trên, thì Break Bulk nhấn mạnh công cụ chứa hàng là thứ dùng để tiêu chuẩn hóa, đơn vị hóa, biến loại hàng riêng lẻ thành 1 đơn vị, phục vụ cho giao nhận bằng cách đếm từng đơn vị hàng được tiêu chuẩn. Còn sang nhóm Neo Bulk, việc giao nhận nhóm hàng này cũng là đếm, nhưng với nhóm hàng hàng này thì ta đếm trực tiếp từng đơn vị hàng mà không cần đếm công cụ để đóng gói nó, vì với đặc tính kích thước kiểu loại, chúng được coi bản thân như 1 đơn vị hàng rồi, không cần đóng trong, hay đóng trên một dạng công cụ nào như bao, pallet, thùng gỗ.... 

Chú ý một chút các bạn nhé, sắt thanh nhiều khi đóng được thành bó, và khi giao nhận ta đếm từng bó sắt, nhưng các bạn chú ý chúng vẫn thuộc nhóm Neo Bulk nhé, vì khác biệt cơ bản như đã nói trên sắt thanh bó không có công cụ dụng cụ nào chứa đựng để tiêu chuẩn hóa chúng thành một đơn vị hàng.

(Ảnh)

Hàng đóng container

Chính sự phát triển của vận tải container đã thôi thúc việc sáng tạo ra một loại hàng bách hóa mới (gọi là hàng đóng container) để việc vận chuyển hàng hóa đó được thực hiện khi chúng được đưa vào trong các container có đơn vị tiêu chuẩn (ví dụ: 20’, 40’).

(Ảnh)

Hàng rời

Hàng rời (tiếng Anh: Bulk Cargo) dùng để chỉ những loại hàng không đóng bao, được chuyên chở dưới dạng rời, còn gọi là chở xá (Carriage in bulk) như: than đá, quặng, ngũ cốc, dầu mỏ, phân bón, ximăng…

Hàng rời có thể được chia thành 2 loại:

Hàng rời lỏng

Hàng rời lỏng với các mặt hàng như xăng dầu, hóa chất, nước, dầu thô,… được vận chuyển bằng tanker, tàu thủy, tàu hỏa, đảm bảo an toàn.Loại hàng rời lỏng chiếm số lượng lớn được chuyên chở hàng năm là LNG (Khí thiên nhiên hóa lỏng).   

(Ảnh)

Hàng rời khô

Hàng rời khô nói về nhiều loại vật liệu (thường là nguyên liệu thô đầu vào để sản xuất) chẳng hạn như than, quặng sắt, ngũ cốc, quặng bauxite và cát. Ngoài ra nhóm này còn được gọi là hàng rời rắn với sự kết hợp từ các phần tử nhỏ, hạt nhỏ hay còn gọi là hàng khô. Loại hàng rời này sẽ được chở với khối lượng, số lượng lớn trên tàu như: lương thực, bột mì, hạt rời, cà phê, nông sản, đá, vật liệu…

(Ảnh)

by Phan Pink


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.