bắc giang !

by lê công tinh
(bắc giang )

Em ở BG e có 1 xe container chưa chạy ở đâu cả công ty mình có nhận xe vào vận chuyển hàng k vậy? Nếu mà có thì hình thước thanh toán thế nào vậy. Hay là cước được tính như thế nào?

Comments for bắc giang !

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Mar 22, 2012
Rating
starstarstar
Xe container
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Cá nhân mình không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên mình vẫn post câu hỏi của bạn lên đây, hy vọng người khác có nhu cầu.

Cám ơn bạn đã ghé thăm website.
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.