Công ty cổ phần VINAFCO

Công ty cổ phần VINAFCO, tiền thân là Công ty dịch vụ vận tải trung ương thành lập năm 1987 thuộc sở hữu Nhà nước. Công ty này được cổ phần hóa năm 2002, và chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2006 (mã giao dịch VFC).

Dịch vụ chủ yếu của công ty bao gồm: vận tải biển, vận tải đa phương thức, giao nhận.


Trụ sở (Hà Nội):

 • Địa chỉ: Số 36 Phạm Hùng – Xã Mỹ Đình – Huyện Từ Liêm – Tp Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 3768 4470 / 3768 6825
 • Fax: (04) 3768 6820
 • Email: vfcuship02@vnn.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh:

 • Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
 • Điện thoại: (08) 3826 7886 / 3826 5953
 • Fax: (08) 3826 4353
 • Email: vinafcoship05@vnn.vn

Văn phòng Hải Phòng:

 • Địa chỉ: Phòng 15, Tầng 3, Toà nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Hải Phòng
 • Điện thoại: (031) 368 6631 / 355 0102
 • Fax: (031) 355 0603
 • Email: vtbhp_dailyxuat@vnn.vn

Chuyển từ VINAFCO về Hãng tàu container
Chuyển từ VINAFCO về Trang chủ
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Tiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.