Voice cuoi cua tau Phu Tan do

by Hai
(Hai Phong)

Co nhieu ban chua biet rang, tai sao lai co 2 nguoi khong phai la thuyen vien tau Phu Tan ma van o tren con tau do roi tai hoa ap den...

Con tau nay that ra dang chay chuyen cuoi cung tu thanh pho Ho Chi Minh ra Hai Phong va se ban... sat vun cho 1 cong ty ma co 2 nguoi di cung ay. Cong ty nay cung da dat tien roi. Cung dang cho tau ve la de "mo xe" con tau mang ban ma. Vi la chuyen cuoi cung nen cho nhieu container lam viec qua tai co the xay ra hoac ly do thu 2 la do con tau nay da "xe bong ve chieu" nen bi "trung gio" dot quy trung gio mua dong bac giua duong.

Nhung dieu cuoi cung toi muon gui loi chia buon den tat ca gia dinh cua nhung thuyen vien xau so loi chia buon va thuong tiec. Nguoi da mat thi hay de huong hon ho duoc doan tu ben gia dinh...

Comments for Voice cuoi cua tau Phu Tan do

Click here to add your own comments

Mar 04, 2011
Khong biet thi dung noi!!!
by: Chuoi

Nguoi ta bao,biet thi to hot con khong biet thi dua cot ma nghe:
-thu nhat,luong hai phong ma chay qua tai thi vao voi niem tin a?Mon ma qua ty da phai cho nc cuog moi vao dc,con nay neu ko nham thi mon tam hon 7,5m roi,the nen ly do thu nhat bac bo.
-thu 2,con nay dc rut ve 1 nam chay noi dia de tut lai may moc,son sua nen con ngon chan so voi con Sapphire moi tu chien truong trung dong chay ve.Nen trung gio ma chet thi hoi kho.
Co mot dieu phai cong nhan la,may nam nay thoi tiet dien bien rat phuc tap,tren bien hay xuat hien loc cuc bo,ma tau cong lashsing ko tot la de die.Hon nua do chan hang day,phong khai thac ep chay trong thoi tiet xau la chuyen bt o huyen.Capt tre,Chief tre nen chay theo thanh tich ma,chi kho anh em thoi.
Theo toi ay,ly do hop ly nhat la gap loc cuc bo,hat hang xuog bien,lam mat trong tam,nghieng tau roi chet may,ma tau chet may thi thoi,mac ao phao som di la vua.
Co dieu van ko hieu dc la biet la lanh the ma hau nhu ko co ai mac ao chog mat nhiet ca.dug noi la ko co thoi gian vi a Bau,a Minh con goi dc ca vi,ca dt...co ma,co le vi cac bac nha ta cuong qua,chua gap tinh huog the nay bao gio,va cug nghi rang gan the,nhay xuog thi cug dc cuu som thoi nen moi vay.
Tiec qua!!!!

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.