Vo trach nhiem

by Nguyen Thanh
(CPN)

Tai sao mot tai nan biet truoc ma van khong tranh duoc, cong tac an toan hang hai qua kem, trang bi an toan thieu thon, day la su thieu trach nhiem cua can bo quan ly. Neu thay khong du an toan thi dung cho thuy thu ra khoi nua. Xin chia buon cung gia dinh cac thuy thu!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc