Viec lam

by Truong Quoc Viet
(Truc Phu, Truc Ninh, Nam Dinh, Viet Nam)

Toi nam nay 23 tuoi, que quan tai Nam Dinh. Toi rat mog muon duoc dong gop 1 phan nho cho cong ty. Toi la tho may co 1 nam kinh nghiem tren tau chay Dong Nam A.


Rat mong cong ty giup do toi. Xin lien he voi toi qua so dien thoai 01678545468.

Comments for Viec lam

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Mar 04, 2011
Rating
starstarstar
Chúc may mắn
by: Long

Chào bạn Việt,

Tôi lập website này nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo (miễn phí :-). Hy vọng những độc giả khác có thể hỗ trợ được bạn.

Chúc may mắn!
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc