Tra loi!!!!!!!!!!!!!!!

by Nguoi than
(VN)

Chung toi la nhung nguoi nha nan nhan tau Phu Tan. Chung toi muon co cau tra loi chinh xac tu phia co quan chuc nang ve viec cuu ho cham tre gay cai chet oan uong cho nhung con nguoi xau so tren tau Phu Tan.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc