Trời ơi! Mất mát quá lớn, thật đau lòng!

by Hoàng Lan
(Hà Nội)

Tôi không thể nào bình tĩnh được khi biết rằng trên con tàu định mệnh đó lại có em họ của tôi. Tôi thương em tôi và thương cảm với người thân, ruột thịt của em tôi cũng như bao người thân của các thuyền viên khác. Họ đã chết một cách oan uổng do sự chủ quan của Công ty Vinalines vì vẫn cố sử dụng con tàu đã hết hạn sử dụng. Họ đã vĩnh viễn vĩnh biệt cõi đời này vì sự tắc trách, vô trách nhiệm và yếu kém trong cách quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cá nhân có thẩm quyền tại các cơ quan chức năng. Tôi và tất cả những người thân thiết của các thuyền viên sẽ lên án những người có trách nhiệm mà đã không thực hiện trách nhiệm của mình trong vụ chìm tàu này.

Tại sao? Tại sao? Tàu đã đến hạn thanh lý mà vẫn sử dụng, vẫn cho ra khơi và vẫn bắt chở nhiều hàng như vậy? Tại sao? Tại sao? Khi tàu có dấu hiệu nguy hiểm, các thuyền viên kêu cứu mà cơ quan cứu hộ cứu nạn không ngay lập tức cho trực thăng ra khu vực có tàu chìm để cứu các thuyền viên mà lại chỉ nhờ các tàu đánh cá nhỏ ở quanh khu vực đó ứng cứu.

Các nhà chức trách nghĩ gì khi con tàu Vinalines 14.000 tấn còn bị sóng đánh nghiêng 37 độ mà lại chỉ đạo tàu cá Sông Châu ra ứng cứu. Thật là phi lý hết sức. Mặt khác mục đích cử việc cứu hộ, cứu nạn là khẩn cấp, kịp thời vậy tại sao sau 2 ngày (ngày 18/12) kể từ khi con Tàu bị đắm mới cho trực thăng ra "ứng cứu". Thử hỏi khi đó là thời điểm khẩn cấp, kịp thời hay sao? Hay là đưa trực thăng ra ngắm biển khi trời yên bể lặng, hay ra để xem có xác thuyền viên nào nổi lên để vớt mang về đất liền báo công? Mục đích là cứu người bị nạn hay đi vớt xác chết? Thật không thể hiểu nổi? Các thuyền viên đã chết oan uổng vì nhiều lý do nhưng chủ yếu vẫn là do sự vô trách nhiệm của các nhà chức trách.

Cần phải xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có liên quan trong vụ chìm tàu và để các thuyền viên thiệt mạng này. Nếu không sẽ còn rất nhiều thuyền viên tiếp tục có thể bị thiệt mạng sau khi ra khơi và nhiều nhiều gia đình đau xót vì mất người thân. Cần phải xử lý nghiêm để bảo đảm công bằng, để những cá nhân có thẩm quyền do không có người thân trên những con tàu bị chìm, đắm nhận thức rõ trách nhiệm của họ chứ ko thể để tình trạng "không có người thân trên tàu chìm, đắm nên không xót" như hiện nay.

Dù sao, đến thời điểm này gia đình tôi cũng không còn hy vọng gì nữa, có xử lý trách nhiệm đến trăm ngàn lần thì em tôi cũng không trở lại với gia đình, nhưng cương quyết phải xử lý đến nơi đến chốn nếu không các thuyền viên thiệt mạng oan uổng sẽ oán hận những người có trách nhiệm suốt đời.

Và việc tồn tại những cá nhân có thẩm quyền mà quản lý, chỉ đạo, điều hành kém chỉ gây thảm hoạ cho nhân dân và làm nghèo đất nước.

Comments for Trời ơi! Mất mát quá lớn, thật đau lòng!

Click here to add your own comments

Dec 23, 2010
Tàu Phú Tân
by: Anonymous

Ban co nguoi than tren tau Phu Tan phai khong? Lien lac voi minh nhe: tiensikhongbangcap@yahoo.com

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.