thực tập sinh

by Thiên Lý
(Đà Nẵng)

Em là lý, hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Em đã có chứng chỉ chuyên viên kinh doanh xuất - nhập khẩu. Cho em hỏi là công ty hiện có nhận sinh viên vào thực tập không ạ? Em xin cảm ơn trước ạ!

Comments for thực tập sinh

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 20, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Thực tập
by: Long - webmaster

Chào bạn Thiên Lý,

Cám ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi. Nhưng rất tiếc, đây là website cá nhân, không có công ty để hỗ trợ sinh viên thực tập.

Chúc bạn thành công trong học tập và cuộc sống

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc