Thật đáng buồn cho xã hội

by Joyce
(City)

Con tau Phu Tan bi chim dem nhieu dau xot cho nhieu gia dinh va xa hoi. That dang trach cho nhung nguoi co trach nhiem trong nganh hang hai. Khong trang bi ky thuat an toan cho con tau va thuy thu tren tau duoc day du. Con tau da qua tuoi van su dung binh thuong va xem thuong tinh mang cua nguoi lao dong tren bien. O nuoc ngoai khi tau gap nan nha nuoc da cho truc thang ra ung cuu kip thoi, trong khi con tau Phu Tan bi chim tu tu, neu nhu luc do chung ta cho truc thang ra cuu khan cap thi nhung thuy thu se khong bi mat tich va chet mot cach oan uong. Mot con tau lon khi gap nan thi khong giai quyet duoc gi thu hoi nhung con tau nho thi se con te hon toi dau. Luc khan cap can cuu thi khong cuu duoc, den luc chim roi moi ra tim kiem thi co ich gi nua. Lam nhu vay thu hoi ai con dam cho nguoi than cua minh di lam thuy thu nua. Cau mong co mot phep mau cho 23 thuy thu con lai.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc