Quay về đi anh

by Truong Thi Huyen
(Do Luong - Nghe An)

Anh oi ve di. Em sai roi, em khong buong binh nua, khong li lom nua. Di choi voi moi nguoi em se quan tam anh nhat, khong bien anh thanh nguoi thua nua. Em dang mo mo mai sao khong tinh day. Moi sang thuc day, nuoc mat roi day tren ma. Em xep hac xep hac mong a ve nhung gio day la mong vot dc xac a uh. K e k doi mat dc.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc