O noi nao do anh co biet em song ntn ko?

by Lan
(HP)

hom nay la gio dau ong ngoai moi nguoi deu co mat dong du chi thieu minh anh.
anh cuong cung dan ny ve ra mat chi minh em co don vi thieu anh.moi nguoi ai cung biet em la ny cua anh
co nguoi con noi em ko can fai cho anh nua vi anh se ko bao gio tro ve
nhung em ko tin anh se ve fai ko?em se cho anh cho cho den khi nao anh tro lai voi em.anh co biet em song co don nhu the nao ko?
gio anh cuong dan ny ve roi
trach nhiem cua em cung dc san se 1 fan
da sap 3thang roi anh co biet ko?
em se cho anh den ngay dinh menh do.neu den ngay do anh ko ve em se den ben anh.vi em ko the song thieu anh dc
em da the ca doi nay ben anh thi du tren troi hay dia nguc em cung se theo anh?
ngay gio cua anh se la ngay gio cua 2 dua minh anh nha

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.