Nu cuoi bien ...oi^^

by Em day
(dh cong nghiep tphcm)

Anh nho ko? Cai ten do e dat cho anh ngay a e minh quen nhau do. Em voi Huyen se cho cho cho toi bao gio cung dc. E se ko tin thang Duc nua dau. ko tin nua, HUYEN xep 1000 con hac e cung da viet 1000 dieu uoc roi. dem noel e cung da cau xin chua mang binh an den ben anh roi. Lan dau tien gap a e cung da xep hac tang a co ma? vay ma 10 ngay troi qua roi. a cung da hua voi e rat nhiu con gi? da may lan a hen gap e o cang SG nh e lai ko toi. e ko con la e nua. e la ai vay ne?la ai vay? diem tam sang cua e la nuoc mat, roi bua trua cung la nuoc mat, buoi toi cung vay. e da ko an may ngay roi. a cung da an gi dau. bat luc wa. sao e ko nho dc gi ca. chi nho duy nhat tung cau tung chu ma thang DUC noi. tung tu mot,giac mo cua e sao ma dai den the. ko ai danh thuc e ca. con HUYEN nua, anh chua noi la anh thuong e hay huyen hon ma. chua noi dau do. a noi a mua gau bong cho e ma. ngoai bien lanh lam fai ko anh? e pit ma. anh mau ve di. ngay e keu huyen gioi thieu e voi anh. troi dat cai huyen no noi so e bat nat anh. cuoi cung la sao nhi? e toan bi anh bat nat thoi ah. e so phai ngu lam. a pit ko, mo ngay e ngu nhiu nhat la 4h do. vi da2 2 lan e mo thay a ke tu ngay pit tin anh. anh xau xi lai dieu ngoa nen bien get a am. bien ko thick a dau. a ve di nhe. toi noel e cu cho mai doi mai. cho a goi va chuc mung giang sinh. gio qua noel roi nh e van se cho loi chuc do tu anh.ah huyen noi la huey chuc anh roi do. con e ?thi ko dau, vj van nhu truoc a la nguoi luon chuc e truoc ma.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.