Noi buon

by Tuan
(Korea)

Duong va Chau hay co len, anh Tao ko sao dau em a. Anh ay se ve voi em va Chau ma, hay cung ran len em. Ben em van con moi nguoi, ban be va gia dinh ma. Anh van tin anh Tao van con song dang o dau do tren dao nao do thoi em a.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.






Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc