Nhung nguoi anh hung bien ca

by Biển Cả
(Đại dương)

Hi vọng ngành Hàng hải Việt Nam ngày một phát triển hơn để không có nhưng khi sinh đáng tiếc này!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc