???Nguyen nhan.....Buon

by Cu chuoi
(Hai Phong)

Nguyen nhan u?? Hoi phong ky thuat, an toan hang hai thi biet ngay. Thuyen truong con co thoi gian dien ve cty xin bo tau thi ko co ly do gi ma cty khong biet nguyen nhan ca. Co dieu la ai dam cong bo va ai dam chiu trach nhiem. Bao hiem se den het, chi co nhung nguoi chet, mat tich va gia dinh ho la thiet thoi va bat hanh thoi.

Nguyen nhan a??? Thung vo, nuoc vao ham hang, nghieng tau, lassing ko du chac lam hang roi, dan den mat trong tam, tau nghieng va cang nghieng, tau container thi chi cho phep nghieng 15 den 17 do la cung, ngieng qua thi se mat dau sumptank, mat dau dot do bi ho hong hut cac bom cap dau..., dan den may chinh tu dong stop, tham chi co khi cac may phu con stop truoc..., tau mat dieu dong, bi danh ngang song, nuoc cang vao nhieu thi cang nghieng, va dam la chuyen kho tranh khoi.

Nguyen nhan ha?? Voi thoi tiet song cap 7 cap 8, gio cap 9 cap 10, ngoai troi 15 do thi xin loi, ko mac ao chong mat nhiet ma nhay xuong voi ao phao thuong thi khong song noi qua 12h. Ma xuong roi thi cung moi nguoi mot noi, ko ho tro cho nhau dc.

Nguyen nhan gi nua nhi??? Cuu ho bo bien Viet Nam a? May con tau Sar thi lam sao chay dc trong dieu kien thoi tiet ay,truc thang thi loai may bay ba gia, o nha cho khoe chu ra day chet them. Lai chet duoi o ao nha thoi.

Oi, buon lam Hang Hai Viet Nam oi, sau ong ViNaShin dot tien thi den ong Vinalines dam tau. Kieu nay chi co dong cua ma di an may thien ha thoi, lai danh thue cho lanh canh, luong cao, tau co he so an toan cao, ma nho co xay ra chuyen gi thi cuu ho cung con tot hon nhieu.

Con lai Vosco, vitranchat, vinaship.....
Cac ong cung can than cho anh em thuyen vien chung toi duoc nho!!!
----Cu Chuoi----

Comments for ???Nguyen nhan.....Buon

Click here to add your own comments

Jan 09, 2011
Chia buon
by: Chuoi ca nai

Thanh that gui loi chia buon den ban va gia dinh anh Tao.

Minh thuc su cung ko biet thuc hu cua su viec la nhu the nao, minh chi phan doan bang kinh nghiem nhu vay thoi.

Moi thong tin lien quan da bi bung bit va thay doi het roi. Den su that cung ko dc biet, buon lam. Chi thiet cho anh em va kho cho gia dinh thoi. hix.

Jan 07, 2011
Nguyen nhan???
by: Trang

Minh la e Vo cua Anh Dao Quang TAo, Tu hom xay ra su viec den h, Chang con tam tri dau ma an uong! Minh ko Hieu Sao Khi con tau nghieng den the roi moi ng ko mac ao chong nhiet ma thoat than? Minh doc tin thay bao no chim Tu Tu co ma?thuyen truong chi can bao bo tau Lai la dc co ma... Minh thuong Anh re cua Minh, thuong chi gai, va chau nho. Moi co hon 1 tuoi da mat bo, chau nho Da^ biet gj... Toi nghiep qua!!!
Tien Bac cu g ko the mang duoc con nguoi Ve!!!!!

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.