mong có phép màu cứu sống thủy thủ tren tàu Phú tân

by buikim
(lâmđồng)

Xin chia buồn cùng gia đình có thủy thủ trên tàu Phú Tân. Những người thủy thủ trên con tàu xấu số đó có người bạn thân của con tôi nằm trong danh sách thủy thủ thuyền viên chưa tìm thấy. Thật thương tâm biết bao nhiêu khi người bạn thân của con tôi mãi mãi không trở về. Có phép mầu nào đến với các thủy thủ? Mong muốn tất cả sẽ trở về bình an trong đó có người bạn Tiến Lực của con tôi.

Xin những nhà chức trách xem xét kĩ lỗi này thuộc về ai? phải chăng vì lợi nhuận mà công ty tàu biển Vinalines Container không màng đến tính mạng của con người khi tàu đã xuống cấp. Không được coi thường mạng sống của con người, làm việc một cách tắc trách như vậy.

Comments for mong có phép màu cứu sống thủy thủ tren tàu Phú tân

Click here to add your own comments

Apr 17, 2011
@tuan-phanminh
by: Anonymous

tuan-phanminh ơi, mình là anh của Lực nè, liên lạc với mình theo số đt 0909811030 nhe

Jan 05, 2011
Xin chia buon!!!
by: tuan-phanminh

Minh cung la ban cua Luc, anh em da lam cung nhau ngung ngay o Trung Dong. Minh cung rat buon khi nhan dc tin Luc gap tai nan. Xin duoc chia xe noi buon nay cung gia dinh ban ay. Minh ko co dieu kien de vao Lam Dong de thap cho ban ay nen huong tien biet, neu ban doc duoc tin nay xin hay giup minh mot viec. Ban den thap cho Luc ho minh nen huong va gui loi chia buon sau sac cua minh den gia dinh ban ay, minh cam on nhieu!!!

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.