Mất mát quá lớn


(MATCANGAO@YAHOO.COM)

Em bảo em đi hết chuyến này em lên. Đồ đạc em mang lên nhà chị Hương em để. Mọi người đang đợi em về ăn Tết đấy, nhất định em về em nhé. Anh đợi em đấy.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc