Hãy trả lương cho thuyền viên

by Nguyễn Thị Liên
(Hải Phòng)

Tôi là vợ của một thuyền viên đi tầu cho Vinashinlines. Chồng tôi đi làm 8 tháng giờ mới đc trả lương 3 tháng, hiện đang nợ 5 tháng lương. Vc mới lấy nhau kinh tế còn khó khăn thời gian qua tôi ko đi làm đc vì mới sinh con, trăm thứ phải cần đến tiền. Trông ngóng vào đồng lương của chồng mà càng chờ đợi càng thấy thất vọng vì tôi đc biết các anh em đi tàu cũng trong hoàn cảnh như vc tôi rất bức xúc với tình hình trả lương cho thuyền viên hiện nay. Chúng tôi đi làm sóng gió vất vả như vậy, cái sống và cái chết nhiều khi chỉ trong gang tấc. Gia đình ở nhà trông ngóng vào đồng tiền lương đó mà công ty khai thác làm ăn lại giũ lại lương của chúng tôi như vậy thử hỏi có chấp nhận đc ko?

Mà còn nghe nói là giữ lại lương tháng 11, 12 của năm 2010, nay lại giữ lại lương của tháng 5,6 của năm 2011. nếu tháng này có trả lương thì trả lương tháng 7 năm 2011. Như vậy những ng đi đến hết tháng 6 đến bao giờ họ mới đc trả lương. lên bờ hết date đã ko làm ra tiền mà ở nhà lại cần tiêu đến tiền thì thử hỏi chúng tôi sống bằng gì?

Các nhà chức trách hãy có trách nhiệm để chúng tôi còn tiếp tục cống hiến cho công ty chứ nếu cứ làm ăn theo kiểu sống chết măch bay như này thì tức nước sẽ vỡ bờ chúng tôi sẽ lên tiếng để đòi lại sự công bằng. Vì đó là mồ hôi nước mắt là công sức thậm chí còn là tính mạng của chúng tôi.

Comments for Hãy trả lương cho thuyền viên

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 11, 2014
Rating
starstarstarstarstar
jfjfkg
by: thuyenvienbua

toi da di lam cho cty hang hai vien dong dc 5,6 nam roi nhung chua bgio toi nghi cty lai be boi nhu may nam gan day.ngay truoc di lam thi tra luong deu deu hoac di ca date ve lay luong ca the.nhung bgio cty cu hua la thang nay roi lai thang kia tra luong cho ae Tv nhung chang thay tam hoi dau.trong khi do vo con bme gia o nha mongtung dong cua toi di lam de trang trai cuoc song gia dinh nhung cang mong cang mat hut.hien gio cty co 4 tau hoat dong ma tai sao ko tra dc luong TV.hay cac tau hoat dong do chi de nuoi gia dinh giam doc va nhan vien tren vp con ae tv thi chet doi.lam.an nhu the thi ai con giam cong hien.lam viec cho cty nua.de nghi cac co quan co tham quyen tham gia can thiep de nhung nguoi di bien nhu chung toi co cuoc song on dinh ko phai suy nghi ve gia dinh thi ae tv nhu chung toi moi co the dam cong hien cho cty va doi dau voi su song thieu tc gia dinh ban ne nguoi than va ca nhung nguy hiem tren bien nua chu.chan ko buon chet ve nghe tau bien viet nam.chi noi mom xuong.

May 01, 2013
Rating
starstarstarstarstar
tam su nguoi thuy thu
by: sailer

toi cung la mot thuyen hien dang nghi het dat.chua luc nao nhung nguoi thuy thu nhu chung toi lai so di bien nhu the nay.luong cua toi hien nay cty van con no tu thang 12 nam 2011.ma nay da toi thang 5.2013 roi.cong bang o dau khi chung toi da cong hien va hi sinh voi song gio,xa gia dinh vo con.that dang buon va co quan nao se len tieng giup nhung nguoi nhu chung toi day.day la cty thu 3 toi lam viec roi,2 cong ty truoc toi da mat trang ma khong lay dc mot dong luong nao.

Sep 07, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Tra luong cho chung toi
by: thuyenvien tau cai la4

Chung toi di tau Cai lan 4 thuoc cty VINASHINLINES hop dong danh thue den thang 7 het dat len bo.do la nguoi ngoai cty nen ko dong bao hiem,den nay cty da no chung toi 8,9 thang luong ko biet bao gio tra.Tau cho thue dinh han chay vung bien BAC A cuc kho vo cung voi song gio va lanh den khi len bo ve thi khong duoc linh dong luong nao chung toi rat kho khan vi mot nam di lam tren tau ve tay trang thi lam sao song duoc khi chua tim duoc viec lam, vo con trong cay vao nguoi chong the ma...?De nghi cty,co quan co tham quyen xem xet dung de tinh trang nay say ra nua kho cho nhung nguoi di bien,cu no het dot nay den dot khac.

Jul 16, 2012
Rating
starstarstarstarstar
công bằng cho thuyền viên.
by: Anonymous

Tôi là 1 trong hơn 100 thuyền viên cty Hàng Hải Vinashin(Vinashinship)-nay là cty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông.Chúng tôi đã làm việc cho cty này 5,6 năm nay và nhận thấy công ty luôn trong tình trạng nợ lương của thuyền viên.Và cho đến thời điểm này cty đang nợ lương của TV từ tháng 10/2011-> 7/2012.Một số TV thanh lý hợp đồng còn chưa lấy được số bảo hiểm vì công ty còn nợ tiền bảo hiểm rất nhiều tháng.Cuộc sống gia đình TV vô cùng khó khăn,3/4 số thuyền viên đều phải nghỉ quá thời gian qui định.Chúng tôi đều rất bức xúc vì điều này.Hy vọng các bên hữu quan,các bên bảo trợ người lao động sẽ đọc được comment này và có tiếng nói đòi sự công bằng cho chúng tôi.Hãy đặt câu hỏi vì sao ngành Hàng Hải trong nước lại có kết quả tồi tệ như bây giờ?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.