hi vong?

by Lan
(HP)

Den gio toi ko con hi vong gi nua. The la nguoi toi yeu, nguoi da cung toi trai wa bao dang cay trac cho se ko bao gio ve nua. Nhung ngay wa toi van nuoi hi vong anh ay tro ve. Toi di khap noi tim xem co ai xem boi gioi de xem anh con song hay ko? La thay, ai cung noi anh ay van con song. Toi cu chim vao me muoi do de tin de hi vong de song tiep. Nhung gio da hon 2 thang troi wa toi moi that su tinh ngo. Ko fai toi ko tin anh ay da chet, ma la toi ko the chap nhan su that nay? Ko co anh toi ko the di tiep quang duong con lai.

Comments for hi vong?

Click here to add your own comments

Feb 23, 2011
Chia Buon!!!
by: Leo

Xin chia buon cung ban, mong ban manh me hon de vuot qua noi dau nay!!!

Minh cug di tau nhu nguoi than cua ban, cung tung di con tau cung seri voi Phu Tan, cung hanh trinh tren tuyen Nam-Bac ay. Va cung co nhung anh em tung lam cung nhau di tren con tau dinh menh do. Nhung co le minh may man hon moi nguoi!!!

Mong rang o noi xa xoi ay, moi nguoi hay mim cuoi de noi nay moi nguoi se thay thanh than hon de buoc tiep.

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.