Hói ơi! Sao đen quá vậy?

by Tran
(Tp. HCM)

Cả lớp nhớ mày! Đen cho mày khi ở một nước có bờ biển dài nhưng ngành hàng hải: công tác quản lý, cứu hộ quá tệ, t? h?n v? th?ng ??u.......!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc