Gần 3 năm rồi

by Thuyết
(Thái Bình)

Đêm qua tao lại mơ thấy mày về. Vẫn cái lưng gù, quần lửng, dép lê như xưa vậy thôi...

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc